Contact met de gemeente

Burgerzaken werkt op afspraak. U kiest zelf de datum en het tijdstip.

Actueel

Meer nieuws
  • Enquête fietspad Kluifrotonde

    Provincie Zuid-Holland en gemeente Bodegraven-Reeuwijk onderzoeken op dit moment mogelijke verbeteringen voor het fietspad langs de kluifrotonde (Goudseweg ten zuiden van Bodegraven, bij de aansluiting met de N11). Hiervoor is een enquête opgesteld.

  • Openbare hoorzitting 18 februari 2019

    De commissie bezwaarschriften behandelt op 18 februari 2019 in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven, de volgende openbare zaken:

  • Unaniem besluit herinrichting Raadhuisweg / Zoutmansweg

    De gemeenteraad was op 30 januari unaniem: zij kiest voor de dorpse inrichting met variant A als uitgangspunt voor de herinrichting. Tot het moment waarop het aantal voertuigen is teruggedrongen blijft het fietspad langs de Raadhuisweg / Zoutmansweg in ieder geval in stand.