Contact met de gemeente

Burgerzaken werkt op afspraak. U kiest zelf de datum en het tijdstip.

Actueel

Meer nieuws
 • Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen

  Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

 • Begroting 2021: koers houden in zwaar weer

  De conceptbegroting 2021-2024 Koers houden in zwaar weer is vandaag aangeboden aan de gemeenteraad. De inhoud is dit jaar somber van aard. Het oplopende tekort in het Sociaal Domein, achterblijvende financiële middelen vanuit het Rijk en afnemende inkomsten uit de grondexploitaties trekken een zware wissel op onze gemeentelijke begroting en ambities.

 • Gemeente Bodegraven-Reeuwijk start met lokale corona campagne

  Gemeente Bodegraven-Reeuwijk start lokale campagne om basisregels tegen corona onder de aandacht te krijgen. Vanuit de Veiligheidsregio Hollands Midden is aangegeven dat communicatie de komende tijd het belangrijkste middel is om te sturen op het gedrag van mensen als het om het naleven van de basisregels tegen corona gaat.

  Galliers tegen corona