Contact met de gemeente

Burgerzaken werkt op afspraak. U kiest zelf de datum en het tijdstip.

Actueel

Meer nieuws
  • Nieuwe regionale maatregelen om het virus in te dammen

    Het kabinet heeft in nauwe samenwerking met zes veiligheidsregio’s maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn gebaseerd op advies van het Outbreak Management Team en gaan in op zondag 20 september 18:00 uur.

  • Keuzenotitie verzonden naar de gemeenteraad

    Vandaag is de Keuzenotitie bij de Begroting 2021-2024 door het college van B&W verzonden naar de gemeenteraad. In de vóór de zomer vastgestelde kadernota zijn bezuinigingen op het sociaal domein (1,9 miljoen euro) en de exploitatie (800 duizend euro) vastgesteld om te komen tot een structureel sluitende begroting voor 2021.

  • Betaal niet voor het maken van een afspraak

    Bij verschillende Bij meerdere gemeenten in Nederland komen klachten binnen van inwoners die zijn opgelicht door de website afspraakloket.nl. Onze gemeente werkt NIET samen met deze website en wij adviseren ook iedereen om hier geen gebruik van te maken.