Privacy

Van alle inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn gegevens opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA). De gemeente beschermt uw gegevens met een privacyverordening. In deze administratie is bijvoorbeeld geregistreerd wanneer u geboren bent, waar u woont en of u getrouwd bent.

U maakt gebruik van deze gegevens op het moment dat u een uittreksel BRP nodig heeft of voor de aanvraag van een reisdocument of rijbewijs. Daarnaast worden uw gegevens ook verstrekt aan een groot aantal overheidsinstanties. In wet- en regelgeving is vastgelegd welke instanties welke gegevens krijgen. De gemeente beschermt uw gegevens met een privacyverordening. Daarin staat hoe we met deze gegevens om moeten gaan.

Extra privacy

Wilt u extra privacy? Dan kunt u uw gegevens voor bepaalde instanties en personen geheim houden of op de hoogte worden gesteld voordat de gemeente deze verstrekt. Deze mogelijkheid geldt alleen voor de in de BRP-wet genoemde derden, zoals advocaten, natuurlijke personen en kerken. Een verzoek tot geheimhouding van uw gegevens kunt u heel eenvoudig digitaal doen. Ook is het mogelijk langs te komen bij het klantcontactcentrum. U heeft dan een legitimatiebewijs nodig.

Uw rechten

Daarnaast heeft u altijd het recht om uw eigen persoonsgegevens, zoals die zijn opgenomen in de BRP, in te zien. Wanneer u vaststelt dat uw gegevens onvolledig of onjuist zijn, heeft u het recht een verzoek tot correctie in te dienen. Ook heeft u het recht om het gemeentebestuur te vragen welke gegevens van u in het voorafgaande jaar aan welke instanties zijn verstrekt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij ons klantcontactcentrum.

Contactgegevens:

Julianastraat 6
2411 CV Bodegraven
t:0172-522-522
e:info@bodegraven-reeuwijk.nl

Mw I.Stolk
Functionaris Gegevensbescherming