Verkeersontheffingen

Binnen de gemeente gelden er voor een aantal wegen beperkingen. Een aantal wegen zijn op bepaalde tijdstippen afgesloten. Voor andere wegen gelden beperkingen in de breedte en/of het gewicht van uw voertuig.

Breedte- en gewichtsbeperking

Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn een groot aantal smalle wegen. In combinatie met de slecht draagkrachtige veengrond in dit gebied van Nederland is groot en/of zwaar verkeer op deze wegen niet gewenst. Op deze wegen zijn breedte- en/of gewichtsbeperkingen van kracht.

  • Het aanpassen van de transportroute of de wijze van vervoer (bijvoorbeeld over water) heeft daarom de voorkeur.
  • Wanneer dit niet mogelijk is kunt u een aanvraag indienen voor ontheffing voor deze smalle wegen. Deze aanvraag moet uiterlijk tien werkdagen voor de ingangsdatum van het transport door ons ontvangen zijn.
pdf Informatieblad aanvraag ontheffingen breedte- en gewichtsbeperking (PDF, 158.47 KB)

Geslotenverklaringen

Een aantal wegen binnen de gemeente zijn op bepaalde dagen afgesloten voor (één of meerdere categorieën) weggebruikers. U kunt een ontheffing voor deze wegen aanvragen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

pdf Informatieblad ontheffingsaanvraag geslotenverklaring Hoge Rijndijk te Nieuwerbrug (PDF, 142.78 KB) pdf Informatieblad ontheffingsaanvraag geslotenverklaring Reeuwijks Plassengebied (PDF, 111.05 KB)

 

Kosten

Breedte- en gewichtsbeperking

  • Ontheffing voor een week of minder: € 43,55 (prijs 2020)
  • Ontheffing voor een week tot drie maanden: € 87,15 (prijs 2020)
  • Ontheffing voor vanaf drie maanden tot drie jaren: € 130,80 (prijs 2020)
  • Wijziging kenteken: € 21,75 (prijs 2020)

Geslotenverklaringen

  • Ontheffingsaanvraag: € 43,55 per kenteken
  • Wijziging kenteken: € 21,75 

Legeskosten bedieningsmechanisme Oudeweg en Oosteinde

  • Borg: € 70,00
  • Legeskosten: € 43,55 (prijs 2020)