Transitievisie Warmte

De verduurzaming van de warmtevraag noemen we de warmtetransitie. De warmtetransitie bestaat uit het isoleren en het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen. Warmtealternatieven voor aardgas verschillen vaak heel lokaal.

De Transitievisie Warmte (TVW) is een belangrijk instrument voor gemeenten om de regie te voeren over de lokale warmtetransitie. Iedere gemeente heeft van het Rijk de taak gekregen om voor eind 2021 een TVW te maken. De gemeente maakt deze in de eerste helft van 2021 samen met bedrijven, organisaties en bewoners. De gemeenteraad stelt de TVW na de zomer van 2021 vast. In de TVW staan op buurtniveau alternatieven voor aardgas om woningen en gebouwen te verwarmen. Het laat het tijdspad zien wanneer welke wijken uiterlijk in 2050 van het aardgas af gaan. Voor de wijken of buurten die in de visie al gepland staan vóór 2030, geeft de visie inzicht in de mogelijke duurzame warmte-alternatieven.

pdf Transitievisie Warmte participatie en planning (PDF, 92.92 KB) pdf Vragen en antwoorden Transitievisie Warmte in Bodegraven-Reeuwijk (PDF, 279.01 KB)

Webinar Aardgasvrij

In de Week van de Duurzaamheid 2020 werden inwoners van de gemeente bijgepraat in een webinar over een aardgasvrij Bodegraven-Reeuwijk. Die kijkt u hier terug: https://bit.ly/2K6sv05

Wat vindt u?

De gemeente heeft in februari, via het burgerpanel Bodegraven Spreekt, de mening van bewoners gevraagd over aardgasvrij wonen. Ruim 700 deelnemers van dit burgerpanel en andere inwoners vulden de online vragenlijst in. De gemeente neemt de uitkomsten van dit bewonersonderzoek mee in de Transitievisie Warmte. De uitkomsten van het onderzoek en een kort visueel overzicht vindt u via bodegraven-reeuwijkspreekt.nl of in onderstaande documenten:

pdf Rapport uitkomsten vragenlijst Transitievisie Warmte 12mrt21 (PDF, 5.77 MB) pdf Factsheet resultaten vragenlijst Transitievisie Warmte 12mrt21 (PDF, 289.31 KB)