Schade melden

Vindt u dat u schade heeft opgelopen door de kwaliteit van het onderhoud van gemeentelijke eigendommen zoals wegen, pleinen of openbaar groen waar de gemeente verantwoordelijk voor is? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.

Schade melden

Het is ook mogelijk om het schadeformulier uit te printen, in te vullen en te voorzien van bewijsstukken.

De stukken stuurt u naar:

Gemeente Bodegraven – Reeuwijk,
T.a.v. mw. M. van den Broek,
Postbus 401, 2410 AK  BODEGRAVEN

Wat zijn de voorwaarden?

U moet aantonen dat de gemeente aansprakelijk is voor de opgelopen schade. Dit doet u door te bewijzen dat: 

  • er sprake is van een gevaarlijke situatie op de locatie
  • de gemeente verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen
  • de opgelopen schade een direct gevolg is van die gevaarlijke situatie of het verwijtbaar handelen of nalaten van de gemeente

Uw bewijsmateriaal moet wettig en overtuigend zijn. U kunt denken aan: offertes, nota’s en foto’s van de schade, foto’s van de gevaarlijke situatie, ondertekende getuigenverklaringen, etc.