Ondersteuningsfonds

Bent u inwoner van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en heeft u moeite om financieel de eindjes aan elkaar te knopen? Dan kunt u een beroep doen op het ondersteuningsfonds.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

Elke inwoner van Bodegraven-Reeuwijk kan een aanvraag indienen. Wij vragen om uw medewerking tijdens het beoordelen van de aanvraag. Dit kan betekenen dat Ferm Werk u opbelt om uw situatie door te spreken of dat het Sociaal Team een keer in gesprek met u gaat om een  oplossing te vinden voor uw situatie.

Hoe verloopt de beoordeling van uw aanvraag bij het ondersteuningsfonds?

Bij iedere aanvraag wordt eerst gekeken of er geen andere mogelijkheden zijn waarvoor u in aanmerking komt zoals bijvoorbeeld Bijzondere Bijstand, Individuele Inkomenstoeslag of de Collectieve Ziektekostenverzekering. Is dat niet het geval, dan wordt gekeken of u in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Ondersteuningsfonds. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld door een onafhankelijk team dat kijkt naar uw persoonlijke omstandigheden en inkomenssituatie.

Uitleg over de Bijzondere bijstand

Als u een laag inkomen heeft, kunt u in bijzondere gevallen voor bepaalde kosten een vergoeding aanvragen bij Ferm Werk. Het gaat dan om een vergoeding voor noodzakelijke kosten die gemaakt worden vanwege bijzondere omstandigheden. Deze kosten kunt u zelf niet uit uw inkomen, uitkering of spaargeld betalen én kan niet door een andere organisatie worden vergoed. Ferm Werk kijkt naar uw persoonlijke omstandigheden en beoordeelt of de kosten inderdaad niet door uzelf kunnen worden betaald. Soms moet een arts of andere deskundige vaststellen dat het om noodzakelijke kosten gaat. De kosten mogen nergens anders vergoed worden, ook niet door bijvoorbeeld de (zorg)verzekeraar of door een andere voorziening

Als u een vergoeding aanvraagt, moet u kunnen aantonen dat de kosten echt worden gemaakt. De aanvraag moet ingediend worden vóórdat de kosten gemaakt worden of tot uiterlijk 1 maand nadat de kosten bekend zijn; dit is meestal het moment waarop de rekening is ontvangen. Achteraf kan Ferm Werk namelijk niet meer goed beoordelen of u alsnog recht op een vergoeding heeft.

Kosten waar u geen bijzondere bijstand voor kunt aanvragen:

  • Medische kosten (bijvoorbeeld tandartskosten of de kosten van een bril).
  • Kosten van eigen risico zorgverzekering.
  • Paspoort en identiteitskaart.

Ondersteuning aanvragen

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van uw aanvraag voor het ondersteuningsfonds dan kunt u contact opnemen met Ferm Werk, tel. 0348-497000 of e-mail info@fermwerk.nl

Heeft u vragen over de hulp die het sociaal team kan bieden dan kunt u contact opnemen met het Sociaal team, tel. 0172-769218 of e-mail sociaalteam@bodegraven-reeuwijk.nl

Heeft u moeite met het invullen van dit formulier of vragen over uw administratie en financiën, kom dan gerust bij de Papierwinkels in Bodegraven en in Reeuwijk langs.


Papierwinkel Bodegraven:                     

Vromade 1b, Bodegraven
Elke donderdag van 14:00 tot 15:30 uur.

Papierwinkel Reeuwijk-Brug:

Van Staverenstraat 39, Reeuwijk
Elke dinsdag van 14:00 tot 15:30 uur.

VOTA, is een organisatie van vrijwilligers, die u ondersteuning biedt bij het (weer) op orde brengen en houden van uw administratie en financiën, zodat u het overzicht (weer) (terug)krijgt. Zij nemen niet de plaats in van professionele hulpverlening, maar kunnen u wel helpen bij uw contacten met deze instanties. Zij nemen de administratie niet van u over, maar doen het altijd samen. U blijft zelf verantwoordelijk, VOTA is er om u te ondersteunen.