Onderscheidingen

Kent u iemand uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk die een Koninklijke onderscheiding verdient, omdat hij of zij zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de maatschappij? Iedereen kan bij de burgemeester een voorstel indienen om een man of vrouw uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding.

Wanneer aanvragen?

Uw voorstel moet uiterlijk 1 juli bij de burgemeester zijn ingediend voor de uitreiking ter gelegenheid van Koningsdag. Wilt u een voorstel indienen voor een onderscheiding bij een tussentijdse gelegenheid? In dat geval moet uw voorstel minstens een half jaar van tevoren bij de gemeente binnen zijn.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

  • De burgemeester brengt advies uit over uw voorstel en zendt het voorstel met advies aan de Commissaris van de Koning.
  • Ook deze beoordeelt het voorstel en stuurt het voorstel vervolgens door naar het Kapittel voor de civiele orden.
  • Dit (onafhankelijke) college adviseert de minister die erover gaat over het wel of niet verlenen van de onderscheiding.
  • Uiteindelijk beslist de minister over uw voorstel. Welke minister dat is, is afhankelijk van maatschappelijk gebied waarop de verdiensten betrekking hebben.

Meer informatie

Kijk voor alle informatie en de voorwaarden voor onderscheiding op www.lintjes.nl. Zo voorkomt u teleurstelling. U kunt ook contact opnemen met het bestuurssecretariaat via tel. (0172) 522 204. Zij kunnen u informeren over de haalbaarheid van uw voorstel.