Melden

Is er iets kapot in uw (woon)omgeving? Doet uw straatverlichting het bijvoorbeeld niet of zit er een gat in de weg? Meld dit dan aan ons.

Is uw melding spoedeisend en buiten kantooruren (na 17.00 uur of in het weekend)? Neem dan contact op met de politie: 0900-8844.

Ervaart u overlast?

Denk aan hondenpoep op straat, parkeren waar dit verboden is, te hard varen op de plassen, vrachtverkeer op wegen waar dit niet is toegestaan of rookoverlast? Op de pagina overlast en nu? vindt u hier meer informatie over en hoe u een melding daarover kunt maken.

Voor alle andere meldingen in uw leefomgeving kunt u via onderstaande knop een melding aan ons doorgeven. Voordat u dit doet is het handig om even op het kaartje te kijken of uw melding al door iemand anders aan ons is doorgegeven.

Melding doen