Melden

Is er iets kapot in uw (woon)omgeving? Doet uw straatverlichting het bijvoorbeeld niet of zit er een gat in de weg? Meld dit dan aan ons.

Is uw melding spoedeisend en buiten kantooruren (na 17.00 uur of in het weekend)? Neem dan contact op met de politie: 0900-8844.

Ervaart u overlast? Denk aan hondenpoep op straat, illegale vuilstort, parkeren waar dit verboden is, te hard varen op de plassen of vrachtverkeer op wegen waar dit niet is toegestaan of rookoverlast? Op de pagina overlast en nu? vindt u hier meer informatie over en hoe u een melding daarover kunt maken.

Melding doen

Goed om te weten

Storing straatverlichting melden

Is er straatverlichting kapot bij u in de buurt? Maak dan een melding via het meldformulier of neem telefonisch contact op met onze aannemer Pilkes via telefoonnummer: 030-2447600.