Collectevergunning

Als u een openbare inzameling van geld of goederen organiseert, of hiervoor een intekenlijst gebruikt, hebt u een collectevergunning nodig. Ook als u goederen of diensten aanbiedt en hiervoor geld of goederen in retour ontvangt die voor een goed doel zijn, hebt u deze vergunning nodig. Als u een inzameling in besloten kring houdt, bijvoorbeeld binnen uw eigen kerk of vereniging, hebt u geen collectevergunning nodig.

Let op dat u beschikt over de vereiste benodigdheden (toestemming of samenwerkingsverklaring goede doelen instelling). Deze moet u toevoegen bij uw aanvraag. Anders kunt u de aanvraag niet indienen.

Goed om te weten

Voor wie?

Wij verlenen vergunning aan lokale stichtingen of verenigingen die collecteren voor maatschappelijke, educatieve, culturele en liefdadigheidsdoelen doelen die gericht zijn op onze gemeente. Daarnaast verlenen wij vergunning aan goede doelen die beschikken over een CBF-Erkenning (Centraal Bureau Fondsenwerving).

Waar op letten?

Op het collecterooster leest u welke weken gereserveerd zijn voor landelijke goede doelen instellingen. U kunt vergunning aanvragen voor een ‘vrije periode’. Het uitgangspunt is één collecte per week. Wilt u collecteren tijdens een week van een landelijke goede doelen instelling? Dan vraagt u schriftelijke toestemming aan die instelling. Collecteert u op een particulier terrein (bijvoorbeeld parkeerterrein van een winkel), dan vraagt u toestemming aan de eigenaar.

Verkoop ansichtkaarten

Als de opbrengst voor het goede doel is, hebben de verkopers een collectevergunning nodig. Vaak denken verkopers deze niet nodig te hebben, omdat hun activiteit valt onder de vrijheid van meningsuiting. Dit klopt echter niet.

Wervingsactie

Een wervingsactie (direct dialogue) waarbij mensen worden gevraagd om donateur of lid te worden van een goede doelen instelling, is ook collecteren. De instelling kan zelf een wervingsactie houden, of vraagt een andere (commerciële) organisatie dit voor haar te doen. Als u een wervingsactie organiseert namens een goede doelen instelling, moet u beschikken over een samenwerkingsverklaring met die instelling.

Twijfelt u?

Vertrouwt u een inzamelingsactie niet? Vraag de persoon om zijn collectevergunning te tonen. Heeft hij geen vergunning? Wijst u hem hier gerust op. Ook adviseren wij u de politie te bellen, zodat de (illegale) activiteit gestopt kan worden.

Meenemen

  • De schriftelijke toestemming (per e-mail volstaat) van de landelijke goede doelen instelling, als u gelijktijdig met hen collecteert.

  • De samenwerkingsverklaring (per e-mail volstaat) met de goede doelen instelling, als u in opdracht van hen een wervingsactie houdt.

Kosten

Collectevergunning

€ 26,25 (prijs 2018)