Bewijs van Nederlanderschap

U heeft een bewijs van Nederlanderschap nodig om aan te tonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. U kunt een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als u naar het buitenland verhuist, als u gaat trouwen of als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Bijvoorbeeld bij functies in het openbaar bestuur.

De regering heeft op donderdag 12 maart de preventieve maatregelen rondom het Coronavirus nader aangescherpt om verdere verspreiding van dit virus zoveel mogelijk te voorkomen. We vragen van u als inwoner als het enigszins mogelijk is om afspraken voor producten aan de balies zoveel mogelijk uit te stellen dan wel om ze digitaal aan te vragen. 

Dit geldt voor alle producten waarvan het mogelijk is deze digitaal aan te vragen. Deze producten zijn aan te vragen met uw DigiD gegevens.

Heeft u geen DigiD of ondervindt u problemen met de digitale aanvraag? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum op telefoonnummer 0172-522522. Door alle maatregelen is de wachttijd aan de telefoon bij het klantcontactcentrum mogelijk langer dan u van ons gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Goed om te weten

  • Hoe lang uw bewijs van Nederlanderschap geldig blijft is niet wettelijk vastgelegd. De organisatie die om het bewijs vraagt, mag zelf de geldigheidsduur ervan bepalen. 

Meenemen

Wilt u uw aanvraag liever aan de balie van het klantcontactcentrum doorgeven? Vergeet dan niet het volgende mee te nemen en een afspraak te maken.

  • Uw identiteitsbewijs

Bezoekadres klantcontactcentrum

Julianastraat 6
2411CV Bodegraven

Kosten

  • Bewijs van Nederlanderschap: € 9,15