Begroting

In de begroting is beschreven welke taken de gemeente in de komende jaren uit gaat voeren en welke bedragen daarvoor beschikbaar zijn. Ook is daarin vastgelegd over welke inkomstenbronnen de gemeente beschikt om die uitgaven mee te kunnen betalen. Daarnaast vindt u in de begroting ook informatie over de financiële positie van de gemeente als het gaat om langlopende schulden en reserves en voorzieningen.

Voorgestelde begroting 2019 in één oogopslag.

Handig! Bekijk de voorgestelde begroting 2019 in één oogopslag. Een grotere weergave? Klik dan op de afbeelding.


Programmabegroting 2019-2022

Wilt u de hele programmabegroting inzien? Bekijk die dan via de volgende link(s):

pdf Programmabegroting 2019-2022 (PDF, 4.21 MB)

pdf Programmabegroting 2018-2021 (PDF, 3.74 MB)