Afvalstoffenheffing

Uw afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen: Een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel is voor een meerpersoonshuishouden hoger dan voor een eenpersoonshuishouden.

De variabele heffing wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid door u aangeboden restafval in het voorgaande jaar. Het aantal inworpen in de ondergrondse container of het aantal keren dat u uw minicontainer in het voorgaande jaar heeft aangeboden wordt gebruikt om de variabele heffing vast te stellen. Hoe beter u het afval scheidt, hoe lager uw variabele kosten. Wilt u weten hoe vaak u restafval heeft aangeboden? Dit kunt u hier zien.

Tarieven

  2021
Eenpersoonshuishouden € 216,00
plus variabele kosten
Meerpersoonshuishouden

€ 265,32

plus variabele kosten

  • Per storting in een ondergrondse container: € 1,77
  • Per leging van een minicontainer met restafval van 140 liter: € 4,13
  • Per leging van een minicontainer met restafval van 240 liter: € 7,08

Afval dat niet in het restafval (bijvoorbeeld GFT-afval en plastic afval) thuishoort is inbegrepen in uw vaste kosten. Hiervoor betaalt u dus geen kosten per storting of leging als u het op de aangewezen plekken deponeert.

Bent u verhuisd?

Op het moment dat u uit de gemeente verhuisd, betaalt de BSGR u de afvalstoffenheffing terug voor de maanden dat u niet meer in de gemeente woont.

Bent u nieuw in de gemeente komen wonen? Dan wordt de variabele heffing vastgesteld op basis van de gemiddelde hoeveelheid aangeboden restafval van alle huishoudens. Hierop is één uitzondering; als u voor 1 juli bent verhuisd wordt de hoeveelheid van het 2e half jaar met 2 vermenigvuldigd om de variabele heffing te bepalen.

Compensatieregeling voor medische indicatie

Heeft u een medische indicatie waardoor u meer huishoudelijk restafval heeft dan de gemiddelde inwoner? Bijvoorbeeld omdat u incontinentiemateriaal gebruikt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een compensatie van de kosten. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Vul dan online het aanvraagformulier in.