Zienswijze indienen

Gedurende de termijn van terinzageligging kan iedereen naar keuze schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze over een (ontwerp) bestemmingsplan naar voren brengen.

  • Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht tijdens openingsuren in het gemeentehuis. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0172 - 522 522. 
  • Digitale zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht via onderstaande knop:

Zienswijzen indienen

De gemeenteraad besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken.