Zaken op orde in jaarrekening gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Publicatiedatum: 
20 apr 2017
Het strakke financieel beleid van en de economische groei zorgen voor een sneller herstel van de financiële positie van de gemeente. De jaarrekening 2016 sluit met een voordelig resultaat van € 3,8 miljoen. In 2016 is het saldo van de leningen sinds 2011 voor het eerst afgenomen en vertoont de reservepositie sinds 2013 weer een voordelig saldo.

Ruimte voor verbetering en investeren

De verbetering van de financiële positie vormt een stabiele basis voor de komende jaren, aldus wethouder Dirk-Jan Knol. We hebben de zaken op orde en zijn op de goede weg. Het is van belang het ingezette financiële beleid door te zetten. Op basis van deze jaarrekening wordt de financiële positie van de gemeente de komende jaren verder versterkt, waarbij ook in de toekomst ruimte blijft voor nieuwe investeringen voor onze vitale dorpen. Zo is er bijvoorbeeld geld beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van de Verhoeff Rollmanschool in Bodegraven.

Verlaging van de lastendruk

Door gemeentebreed efficiënt te werken en een strakke budgetdiscipline is er in 2016 voorkomen dat er ‘kapot is bezuinigd’. Daarbij is de gemeente er in 2016 zelfs in geslaagd de lastendruk voor onze inwoners met 2,1% te verlagen.

Leningenportefeuille

Het saldo van de leningen is voor het eerst sinds het bestaan van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gedaald. In totaal is de leningschuld met € 7,5 miljoen gedaald. Naast de dalende leningenportefeuille is er in 2016 ook sprake van een voordelige liquiditeitspositie. Bij de schatkist van het Rijk is een bedrag van € 7,5 miljoen gestald.

Per saldo is het financiële positie van de gemeente dus met € 15 miljoen verbeterd. De leningenportefeuille komt eind 2016 uit op totaal € 151,9 miljoen. De ambitie van de gemeente is om de komende jaren de leningenportefeuille verder af te bouwen.

Algemene reserve

Ook de spaarpot van de gemeente, de algemene reserve, toont voor het eerst sinds 2013 weer een positief saldo. In 2016 is in totaal € 7,9 miljoen toegevoegd aan de algemene reserves van de gemeente.

Het weerstandsvermogen van onze gemeente (benodigd om onverwachte tegenvallers op te vangen) wordt daarmee weer als ruim voldoende beoordeeld.

 

Bijlage: pdf Jaarrekening 2016 (PDF, 2.2 MB)