Wmo-raad

De Wmo-raad adviseert het gemeentebestuur over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies. Niet over individuele personen maar over het vaststellen, uitvoeren en controleren van het beleid binnen de Wmo. Ook zoekt zij naar trends en vernieuwingen die het beleid beter kunnen maken. De visie van de Wmo-raad is dat iedere bewoner de mogelijkheid moet hebben naar vermogen deel te nemen aan de samenleving.

Leden Wmo-raad

 • Theo Baars
 • ​Jolanda Gerbrandts
 • Nemma Koelewijn
 • Anne Koster
 • Corrie v/d Wind
 • Jens Nooitgedagt 

Dagelijks bestuur

 • Gert Nap (voorzitter)
 • Francis Boom (secretaris)

Wilt u contact opnemen met de Wmo-raad? Stuur dan een e-mail naar wmo.bodegraven.reeuwijk@gmail.com

Vergaderdata WMO raad Bodegraven-Reeuwijk 2019

 • Maandag 14 Januari
 • Maandag 11 Februari
 • Maandag 11 Maart
 • Maandag 08 April
 • Maandag 13 Mei
 • Maandag 10 Juni
 • Maandag 09 September
 • Maandag 14 Oktober
 • Maandag 11 November
 • Maandag 09 December