Wmo-raad

De Wmo-raad adviseert het gemeentebestuur over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies. Niet over individuele personen maar over het vaststellen, uitvoeren en controleren van het beleid binnen de Wmo. Ook zoekt zij naar trends en vernieuwingen die het beleid beter kunnen maken. De visie van de Wmo-raad is dat iedere bewoner de mogelijkheid moet hebben naar vermogen deel te nemen aan de samenleving.

Leden Wmo-raad

 • Theo Baars
 • ​Jolanda Gerbrandts
 • Nemma Koelewijn
 • Anne Koster
 • Corrie v/d Wind
 • Paula Vermeij

Dagelijks bestuur

 • Gert Nap (voorzitter)
 • Francis Akerboom (secretaris)
 • Jens Nooitgedagt (penningmeester)

Wilt u contact opnemen met de Wmo-raad? Stuur dan een e-mail naar wmo.bodegraven.reeuwijk@gmail.com

Vergaderdata WMO raad Bodegraven-Reeuwijk 2021

 • Maandag 4 januari
 • Maandag 1 februari
 • Maandag 1 maart
 • Maandag 12 april
 • Maandag 10 mei
 • Maandag 7 juni
 • Maandag 5 juli
 • Maandag 6 september
 • Maandag 4 oktober
 • Maandag 1 november