Wijzigingen afvalinzameling

Publicatiedatum: 
11 sep 2018
Afval scheiden is een groot succes in onze gemeente. De hoeveelheid restafval is bijna gehalveerd. Een grote prestatie van alle inwoners, waar we trots op kunnen zijn met elkaar! Een grote stap op weg naar een circulaire economie waarin niets weggegooid wordt.

In de praktijk blijkt dat het merendeel van de inwoners met een minicontainer (grijze afvalbak) voor restafval die gemiddeld nog maar eens per vier weken aanbiedt. De gemeente gaat daarom de inzameling voor deze minicontainers aanpassen aan de dagelijkse praktijk en de frequentie terugbrengen naar eens per vier weken. Dit gaat in op 1 november 2018.

Aanvragen grotere of extra container

Vrijwel iedereen heeft genoeg ruimte in zijn minicontainer mits het afval goed wordt gescheiden. Bij huishoudens met meerdere kinderen in de luiers of vanwege medische redenen kan het zijn dat één minicontainer eens per vier weken niet genoeg is. Deze huishoudens kunnen gratis de kleinere container omruilen voor een groter exemplaar of een tweede afvalcontainer aanvragen bij Cyclus. Een grotere/extra container kost wel meer per lediging.

Gelijktijdig worden nog een aantal wijzigingen doorgevoerd per 1 november:

  • Cyclus gaat met kleinere voertuigen rijden in het Reeuwijkse plassengebied. Dat betekent dat de afvalinzameling in het plassengebied verandert omdat de kleine voertuigen minder afval mee kunnen nemen. Het afval wordt daarom voortaan op twee verschillende dagen ingezameld.
     
  • In de winter wordt er minder GFT-afval aangeboden. Daarom gaat de GFT-inzameling in de maanden december, januari en februari terug naar eens per vier weken. In de praktijk betekent dit dat de inzamelingsrondes van eind december, eind januari en eind februari komen te vervallen. De rest van het jaar blijft de GFT-inzameling eens per twee weken.

Benieuwd wanneer er bij u afval wordt opgehaald?

Kijk op de afvalkalender van Cyclus of installeer de Afvalkalender-app van Cyclus (te vinden onder ‘Afvalkalender Cyclus’ in Google Play Store of Apple store). Zo bent u altijd op de hoogte van de actuele kalender, ook als er iets wijzigt! Let op bovengenoemde wijzigingen gaan in per 1 november en worden in oktober zichtbaar op de kalender.