Werkzaamheden Marktstraat Bodegraven

Publicatiedatum: 
18 mei 2020
Maandag 18 mei wordt gestart met de werkzaamheden aan de Marktstraat. Deze werkzaamheden vormen een onderdeel van het grotere plan voor het centrum dat samen met de initiatiefgroep Hart van Bodegraven is opgesteld. Het betreft de aanpassing van de Marktstraat ter hoogte van het Raadhuisplein


In eerste instantie omvatten de werkzaamheden een wijziging van het trottoir ten behoeve van terrassen voor de horecagelegenheden. De rijweg ter plaatse wordt hierdoor versmald maar blijft toegankelijk voor doorgaand verkeer.

Op het moment dat de Marktstraat -tijdelijk- wordt afgesloten voor doorgaand verkeer, vindt daar nadere berichtgeving over plaats en wordt een omleidingsroute ingesteld. Het plein blijft voor de marktkooplui bereikbaar.

De aanpassing van de Marktstraat is onderdeel van het centrumplan Bodegraven. De herinrichting van dit gedeelte van de Marktstraat vindt plaats vooruitlopend op het centrumplan. Het centrumplan wordt nog gepresenteerd in de gemeenteraad. Bewoners en bedrijven kunnen hier later nog op inspreken.