Werkzaamheden aan het fietspad langs de Broekveldselaan

Publicatiedatum: 
7 sep 2020
Parallel aan de Broekveldselaan ligt een rood fietspad, op de meeste plaatsen gescheiden van de weg door een groenstrook. Bij kruisingen en afslagen moeten fietsers hier vooralsnog wachten op de automobilisten. Dat gaat veranderen. Fietsers krijgen voorrang op automobilisten. De nieuwe voorrangssituatie wordt, naast de gebruikelijke markering, herkend door het fietspad te verhogen ten opzichte van de weg. Zo ontstaat een drempel waardoor de auto’s snelheid moeten minderen.

De werkzaamheden die hiervoor nodig zijn vinden vanaf maandag 7 september plaats, bij de kruispunten met het fietspad langs de Broekveldselaan. De gemeente zorgt hiervoor om een veiligere verkeerssituatie te realiseren.

Planning

Het betreft de volgende kruispunten:

  • 7-24 september: afslag vanaf Broekveldselaan naar Zuidzijde
  • 8-22 september: afslag vanaf Broekveldselaan naar Botesa
  • 22 september – 6 oktober: afslag vanaf Broekveldselaan naar SV Rhoda
  • 24 september – 14 oktober: afslag vanaf Broekveldselaan naar Kolblei
  • 15-28 oktober: afslag vanaf Broekveldselaan naar Groene Ree
  • 29 oktober – 13 november: afslag vanaf Broekveldselaan naar Grutto
  • 16 november – 4 december: afslag vanaf Broekveldselaan naar Eiber

De achterliggende wijken blijven -via omleidingsroutes-  bereikbaar. De omleidingsroutes worden aangegeven via bebording en zijn na te lezen op de website van de gemeente