Wegwerkzaamheden aanpassing entree Zoutmansweg: Van 21 oktober 2019 tot en met 23 oktober 2019

Publicatiedatum: 
21 okt 2019
De Raadhuisweg/Zoutmansweg is de dorpse weg van Reeuwijk-Brug. Tot aan de herinrichting in 2020 worden een aantal maatregelen genomen en proeven gedaan om snelheid terug te brengen en het aantal voertuigen te reduceren. In het kader daarvan vinden er momenteel al werkzaamheden plaats aan de Zoutsmanweg in Reeuwijk met als doel het stimuleren van het doorgaande verkeer naar de rondweg.

Direct aanwonenenden worden met nieuwsbrieven op de hoogte gehouden over de ingrepen, de resultaten en eventuele vervolgmaatregelen.