Week van de Veiligheid: Tent in de Wijk

Publicatiedatum: 
3 okt 2018
In de week van 8 oktober vindt de landelijke Week van de Veiligheid plaats. In deze week besteden gemeentes, bedrijven en andere organisaties extra aandacht aan het onderwerp veiligheid.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat deze week gebruiken om u als inwoner kennis te laten maken met een nieuw project: Tent in de Wijk. Dit is een vervolg op de veiligheidsavonden van begin 2017, waar inwoners aangaven dat ze graag een bezoek van de gemeente zouden krijgen na een inbraak in hun directe omgeving. Juist dan staat men namelijk het meest open voor preventieadvies.

Inhoud project

Tent in de Wijk richt zich op de bewoners van de straat waar een woninginbraak heeft plaatsgevonden. Na een inbraak wordt de tent opgezet. De omwonenden worden hierover geïnformeerd per brief. In de tent zijn politie, gemeente, eventueel de woningbouwvereniging en een beveiligingsbedrijf aanwezig om voorlichting en preventietips te geven.

Week van de Veiligheid: 8 en 10 oktober

In de Week van de Veiligheid staat de tent op de volgende locaties:

  • Maandag 8 oktober om 19.30 uur op het speelveld hoek Ruichthoek/Snippedrift (Bomentuin);
  • Woensdag 10 oktober om 19.30 uur op het speelveld Polderbrink (achter de woningen nummers 18-24).

De tent staat er deze week om u te informeren over dit project. Gelukkig is een recente inbraak deze keer niet de aanleiding om u op te zoeken!