Vliegroute boven Bodegraven wordt toch verlegd

Publicatiedatum: 
23 mrt 2020
Het regioforum van de Omgevingsraad Schiphol geeft een positief advies om de vertrekroute vanaf de Kaagbaan (KUDAD) iets naar het oosten te verleggen. De nieuwe route gaat daardoor niet meer over Bodegraven. Ook Reeuwijk-Brug en Gouda profiteren van het verleggen van de route.

Minder overlast

In 2014 heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voorgesteld om de vertrekroute vanaf de Kaagbaan iets naar het oosten te verleggen, zodat de route niet over woningen gaat. Dit verzoek is in 2016 afgewezen. Door de groei van Schiphol neemt de overlast in het Groene Hart toe. In 2018 is het verzoek door een inwoner van Bodegraven in samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk onder de aandacht gebracht bij minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zij heeft goed geluisterd en uiteindelijk een brief geschreven aan de Omgevingsraad Schiphol met het verzoek het voorstel van Bodegraven-Reeuwijk te heroverwegen. Dit leidde tot nieuw onderzoek waaruit bleek dat de zogenaamde geluidscontour in de loop der tijd steeds verder richting Bodegraven is opgeschoven. Dit betekent dat steeds meer inwoners overlast ervaren. Door het verleggen van de route komen vliegtuigen straks niet meer over Bodegraven en vliegen ze oostelijker langs Reeuwijk-Brug en Gouda waardoor ook daar de geluidsoverlast afneemt.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
BoRe

Eerste stap

Het verleggen van de route heeft nauwelijks gevolgen voor andere omringende gemeenten en evenmin voor de luchtvaart. Daarom heeft het regioforum nu wel ingestemd met het verleggen van de route. “Dit is de eerste cruciale stap in het daadwerkelijk verleggen van de route waar ik erg blij mee ben”, zegt wethouder Jan Leendert van den Heuvel. “Het Luchthavenverkeersbesluit moet nu worden aangepast en daarna zal Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) de nieuwe route implementeren. Onduidelijk is nog hoe lang dat precies gaat duren. We zijn er dus nog niet, maar we gaan er komen. Samen met Gouda blijven we ook werken aan het verleggen van de vertrekroute vanaf de Aalsmeerbaan.”