Vervolgtraject huisvesting arbeidsmigranten

Publicatiedatum: 
7 dec 2018
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 oktober 2018 plannen gepresenteerd om de huisvesting van arbeidsmigranten in Bodegraven-Reeuwijk beter te organiseren. De gemeenteraad heeft hierover op 14 november 2018 een besluit genomen. De voorgestelde aanpak is niet vastgesteld en de gemeenteraad heeft het college verzocht eerst een beleidsnotitie met kaders op te stellen waaraan huisvesting moet voldoen, voordat locaties aan de orde worden gesteld.

De gemeente heeft veel reacties ontvangen op de voorgestelde aanpak. Alle briefschrijvers hebben een brief ontvangen met daarin meer informatie over het gelopen proces en over het vervolgtraject. Daarin toont het college van B en W begrip voor het feit dat veel mensen zich overvallen hebben gevoeld met de locaties Portugalweg en Duitslandweg, en sommigen ook met de omvang van deze locaties:

“Wij begrijpen dat veel mensen zich overvallen hebben gevoeld met de locaties en sommigen met de omvang van de locaties. Dat vinden we oprecht vervelend en dat is nooit onze intentie geweest. Wij hebben daarvoor tijdens de raadsvergadering van 14 november jl. onze excuses aangeboden.”

Belangen in beeld

In de brief benoemt het college ook dat het belangen van omwonenden in beeld heeft gehad en heeft meegewogen.

“Het was ons voornemen om, na de bekendmaking van de locaties, samen met de initiatiefnemers eerst uitgebreid met u in gesprek te gaan. Vóórdat de concept plannen verder zouden worden uitgewerkt en vóórdat er sprake zou zijn van het wijzigen van een bestemmingsplan of het verstrekken van een vergunning. In gesprek met u hadden we graag uw zorgen weg willen nemen, uw vragen willen beantwoorden en zoveel mogelijk rekening willen houden met uw inbreng. En u niet direct met een juridisch traject van zienswijzen en bezwaren willen confronteren. Wij trekken lering uit de wijze van communiceren over de plannen. In het vervolg zullen wij dat anders doen en u eerder en directer betrekken.”

Vervolgtraject

De komende maanden gaat de gemeente een beleidsnotitie opstellen waarin de kaders worden bepaald waaraan huisvesting voor arbeidsmigranten moet voldoen. Wij willen alle belanghebbenden opnieuw gaan betrekken bij het opstellen van die notitie. Daarbij hopen wij, behalve over de locaties, ook over de bredere aanpak van de huisvesting van arbeidsmigranten verder in gesprek te gaan. De opgave in de gemeente is immers niet opgelost.

In gesprek

Wanneer u betrokken wilt worden bij het opstellen van de beleidsnotitie dan horen wij dat graag. U kunt een e-mail sturen naar info@bodegraven-reeuwijk.nl met uw naam, telefoonnummer en onder vermelding van ‘meedenken over de huisvesting van arbeidsmigranten’. Wij nemen dan contact met u op zodra wij het gesprek gaan organiseren.

Meer informatie

Het oorspronkelijke plan van aanpak en andere relevante documenten over de huisvesting van arbeidsmigranten vindt u op deze pagina.