Vervolg Raadhuisweg - Zoutmansweg

Publicatiedatum: 
7 jun 2019
De gemeenteraad heeft op 30 januari 2019 gekozen voor herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg (variant A). Tevens is besloten om aanvullende maatregelen te treffen om de verkeersintensiteit op de weg terug te dringen tot maximaal 4.700 voertuigen per dag en een piekintensiteit van 400 voertuigen per uur.

Verkeersintensiteit

Om inzicht te krijgen in de huidige situatie zijn in maart van dit jaar metingen gedaan naar de verkeersintensiteit. Mede door de aanleg van de Reeuwijkse Randweg is het aantal voertuigen op de Raadhuisweg/Zoutmansweg al flink afgenomen. Gemiddeld is de verkeersintensiteit nu 5.000 voertuigen per dag. Hiermee zitten we dus al dichtbij de gewenste 4.700 motorvoertuigen per dag (zie tevens het bijgevoegde kaartje).

Zoutmansweg: Uit de laatste meting blijkt dat de verkeersintensiteit sinds de aanleg van de Randweg gedaald is naar ongeveer 6.200 voertuigen; een daling van bijna 60%.

Raadhuisweg, Zoutmansweg – Groen van Prinstererlaan: Hierbij wordt een gemiddelde verkeersintensiteit over 2 meetpunten gemeten van ongeveer 4.350 voertuigen; dit is ruim onder de gestelde 4.700.

Raadhuisweg, Groen van  Prinstererlaan – Oudeweg: Uit de laatste meting blijkt dat de verkeersintensiteit gedaald is naar ongeveer 5.350 voertuigen; een daling van bijna 67%.

Piekintensiteit

De door de gemeenteraad gestelde piekintensiteit van maximaal 400 motorvoertuigen per uur wordt op het grootste deel van de weg behaald. Op andere delen zijn we er bijna.

Zoutmansweg: piek tijdens de ochtendspits nihil (403 voertuigen) en tussen 12.00 en 18.00 uur (variërend van 413 tot 503). 

Raadhuisweg, Groen van  Prinstererlaan – Oudeweg: Piek alleen tijdens de avondspits (van 409 tot 436).

Aanpak 2019/2020

De herinrichting zal na de werkzaamheden aan de Treebord plaatsvinden. De feitelijke herinrichting staat eind 2020 gepland. De komende tijd wordt de Raadhuisweg/Zoutmansweg normaal onderhouden en blijven de tijdelijke obstakels nog staan.

In de tussenliggende tijd wordt breed ingezet om het gedrag van de automobilisten op de Raadhuisweg/Zoutmansweg te beïnvloeden. We zetten in op (korte- en langere termijn) inrichtingsmaatregelen, handhaving, sturing vanuit het bedrijfs-leven zelf, contacten met automobilisten, zichtbare vormen van bewustwording of het doorbreken van gewoontegedrag.

Vervolg

In de periode dat de Treebord is afgesloten wordt breed ingezet om de verkeersintensiteit verder te reduceren van 5.000 motorvoertuigen naar 4.700. Ook zetten we ons in om de piekintensiteiten op de resterende delen verder te verlagen. Eind 2020 wordt er over de definitieve inrichting besloten.