Verruimde regels over het onder begeleiding buitensporten met kinderen vanaf 29 april

Publicatiedatum: 
26 apr 2020
Het kabinet heeft op 21 april besloten dat georganiseerde sportactiviteiten in de buitenlucht voor kinderen weer mogelijk is vanaf 29 april 2020. De geldende noodverordening zal daarvoor worden aangepast.

Buitensporten mag op basis van de volgende voorwaarden:

 • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerd buitensport en -spel (geen officiële wetstrijden)
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten, hierbij hoeft geen onderlinge afstand van 1,5 meter te worden gehandhaafd.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan wel met 1.5 meter afstand ertussen.
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen verschillen tussen gemeentes ontstaan.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de trainingen hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Wat betekent dit voor onze gemeente

Vele verenigingen staan te trappelen om weer aan de slag te gaan. Hebben al heel veel uitgedacht wat wel en niet kan. Maar toch blijft het met elkaar zoeken naar de juiste manier.

Voor alle activiteiten zijn de voorwaarden vanuit het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport leidend. Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van deze voorwaarden. Ook de diverse brancheverenigingen zullen de aangesloten verenigingen de komende dagen op de hoogte stellen hoe hiermee om te gaan. Zij weten per slot van rekening precies wat de mogelijkheden zijn per afzonderlijke sport. Ook hier geldt zoek elkaar op als je het even niet weet.

Vanuit de gemeente geven we graag aan dat de openbare ruimte beschikbaar is om sportactiviteiten toe te staan met in acht neming van de geldende regels.

Dit geldt zeker voor het gebruik van muziek, het mag geen overlast geven.

Terreinen die hiervoor o.a. geschikt zijn:

 • Voetbalterreinen (in overleg met de beheerders)
 • Afgesloten P-plaats Reeuwijkse Hout
 • Evenemententerrein
 • Voetbalkooien
 • Overige terreinen in overleg met gemeente, veel is mogelijk maar er moet wel even gekeken worden naar de omgeving ivm overlast en veiligheid.

Het dagelijks gebruik van voetbalkooien of trapveldjes moet mogelijk blijven, dus eerlijk samen delen! Terreinen of velden van een vereniging kunnen alleen door derden in overleg met de beheerders worden gebruikt. Maak afspraken met elkaar!

Om te voorkomen dat de beschikbare terreinen tegelijk in gebruik zijn, willen we graag dat je de activiteit van tevoren aanmeldt bij de buurtsportcoaches buurtsportcoach@senw-br.nl .Zo blijft er overzicht wat waar plaatsvindt.

Daarnaast is het van belang om als vereniging een goed en duidelijk plan te maken zodat iedereen weet wat hij of zij moet doen. Dit plan willen wij graag van alle verenigingen ontvangen zodat we weten welke regels er gelden voor elke branche en hoe die worden toegepast. Vaak is dit in een paar A4tjes te regelen. Dit kunt u mailen naar buurtsportcoach@senw-br.nl  ter kennisname.

Let op, het is niet om het plan goed te keuren, want dat mogen wij niet, maar om met u mee te kijken. Mochten er in het plan zaken zijn waarvan wij denken dat die beter anders kunnen, dan zullen wij contact met u opnemen.

Het college geeft alle organisatoren het volgende mee:

 • Bedenk goed of je de 1,5m onder alle omstandigheden kunt borgen, lukt dit niet, begin er dan niet aan, verzin wat anders.
 • Organisatoren zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle 1,5m maatregelen.

  - denk aan hoe komen de kinderen aan, en hoe gaan ze weer weg
  - hoe voorkom je dat publiek/ouders blijven staan
  - het ordelijk verloop van het hele plaatje.

De buurtsportcoaches zijn druk bezig om voor de meivakantie wat te organiseren voor kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging en houden nauw contact met de sportverenigingen.

Alle kinderen moeten de kans krijgen om te sporten. (NB dit is ook een opdracht vanuit de regering) Daarom zijn we graag op de hoogte wat er allemaal gedaan wordt. Zodat we eventueel ook kinderen naar jullie toe kunnen sturen voor een sportief momentje.

Nog wat richtlijnen voor de sportverenigingen en -aanbieders 

 • Sportverenigingen wordt gevraagd activiteiten op sportparken en/of in de openbare ruimte door te geven aan de buurtsportcoaches vanwege de coördinatie  
 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen georganiseerd in de buitenlucht sporten en bewegen (geen officiële wedstrijden). Hierbij hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden tussen de kinderen. Wel wordt gevraagd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden tussen de kinderen en begeleiders/trainers. 
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen georganiseerd in de buitenlucht sporten en bewegen (geen officiële wedstrijden). Hierbij geldt dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden, ook tot begeleiders/trainers 
 • De algemene richtlijnen van het RIVM blijven gelden (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, gebruikmaken van papieren zakdoekjes, geen handen schudden en thuisblijven bij klachten). 
 • Sanitaire faciliteiten, kleedkamers en kantines bij sportclubs en sportaccommodaties blijven gesloten.  
 • Het is niet toegestaan dat ouders/publiek langs de lijn staan. 
 • Wanneer gebruik gemaakt wordt van materialen, moeten desinfectiemiddelen voldoende beschikbaar gesteld worden door de sportvereniging of -aanbieder.  

Zie ook https://nocnsf.nl/sportprotocol  het sportprotocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar

Mocht u ondanks de bovengenoemde informatie nog vragen hebben kunt u mailen met . Buurtsportcoach@senw-br.nl of bellen met Sanne Wouters, tel. 06 34 88 00 28