Verhuizen

Verhuist u naar of binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk? Geef dan uw verhuizing uiterlijk vijf werkdagen na uw verhuizing door aan de gemeente.

Dit geldt voor alle producten waarvan het mogelijk is deze digitaal aan te vragen. Deze producten zijn aan te vragen met uw DigiD gegevens.

Heeft u geen DigiD of ondervindt u problemen met de digitale aanvraag? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum op telefoonnummer 0172-522522. Door alle maatregelen is de wachttijd aan de telefoon bij het klantcontactcentrum mogelijk langer dan u van ons gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Goed om te weten

U kunt uw verhuizing maximaal vier weken voor uw verhuizing doorgeven en uiterlijk vijf werkdagen na uw verhuizing. Geeft u later uw verhuizing door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft de datum waarop u wordt ingeschreven.

NB: Bij een nieuwbouwwoning adviseren wij u om te wachten met inschrijven tot de woning opgeleverd is.

Wij verwerken uw verhuisaangifte binnen 5 werkdagen na uw verhuisdatum. Hiervan ontvangt u per post een bevestiging.

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan geeft u daar de verhuizing door. U wordt automatisch bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk uitgeschreven.

Wie kan een verhuizing doorgeven?
 

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is, dient zelf zijn of haar verhuizing door te geven.
  • Ouders, voogden of verzorgers geven de verhuizing voor hun minderjarige kinderen jonger dan 16 jaar door.
  • Curatoren geven de verhuizing door voor mensen die onder curatele zijn gesteld.
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven, dit in het geval zij allemaal gaan verhuizen.
  • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven, dit in het geval zij beiden gaan verhuizen.
  • Meerderjarigen mogen de verhuizing doorgeven voor personen die hen daarvoor hebben gemachtigd.

Bent u recent verhuisd?

Het komt regelmatig voor dat mensen post ontvangen van een persoon die niet woonachtig is op het betreffende adres of van de vorige bewoner(s). In extreme gevallen kunt u zelfs last hebben van deurwaarders die bij u aan de deur staan voor een persoon die niet bij u woont.

Ook kan het aantal personen vermeld in de bevestigingsbrief na uw verhuizing niet kloppen.

Het kan zijn dat de vorige bewoners zich nog niet hebben ingeschreven op hun nieuwe adres of dat de verwerkingstijd van een verhuizing naar een andere gemeente wat langer is. Hierdoor kan het aantal personen vermeld in de bevestigingsbrief bij een verhuizing niet kloppen. Krijgt u na 3 weken nog steeds post van de vorige bewoners, neemt u dan contact op met afdeling Burgerzaken via 0172 522 522.

Krijgt u veelvuldig post gericht aan iemand die niet bij u woonachtig is? Of heeft u bezoek gehad van deurwaarders voor deze persoon?

Vult u dan het formulier adresonderzoek in dan zo volledig mogelijk in met daarbij een kopie van uw legitimatiebewijs. Afdeling Burgerzaken zal een adresonderzoek starten naar de betreffende persoon.

Tijdens dit onderzoek worden er brieven verstuurd naar het adres waar betrokkene geregistreerd staat. Stuurt u deze brieven retour, zodat afdeling Burgerzaken een dossier kan opbouwen dat betrokkene hier niet meer woonachtig is.

Als het onderzoek is afgerond, ontvangt u hier terugkoppeling van.

Komt u langs op afspraak?

Vergeet dan niet het volgende mee te nemen:

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • Huur- of koopcontract
  • Een ingevuld toestemmingsformulier bij inwoning is wenselijk. Bij twijfel kan hierom worden gevraagd. Download het toestemmingsformulier.

Bezoekadres klantcontactcentrum

Julianastraat 6
2411CV Bodegraven