Verblijfsvergunning

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit en wilt u zich in Bodegraven-Reeuwijk vestigen voor een periode langer dan vier maanden? Dan hebt u altijd een verblijfsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
www.ind.nl
Telefoon 0900-1234561