Veilig varen doe je zo

Net als op de weg gelden er op het water regels. Nadat u goed hebt gecheckt en zeker weet dat de uitrusting van uw boot in orde is, dan zijn er op het water allerlei veiligheidsaspecten waar u op moet letten. Houdt u zich altijd aan de vaarregels. Zo voorkomt u niet alleen een hoge boete, maar vaart u ook veilig voor uzelf en anderen.

De belangrijkste regels op het water:

 • Houd altijd stuurboord (rechts) aan.
 • Roeiboten en zeilboten hebben voorrang op gemotoriseerde recreatievaart.
 • Vaar niet te snel. De maximum vaarsnelheid op de Reeuwijkse plassen (inclusief de Breevaart) is 6 km/u. Op de provinciale vaarwegen (zoals De Rijn) is dit over het algemeen 12 of 9 km/u. Houd de borden in de gaten.
 • Het is op de Reeuwijkse plassen niet toegestaan binnen een afstand van 50 meter van een oever te varen. Dit in verband met beschadiging van de walkant en privacy van aanwonende.
 • Neem alleen een ligplaats in op locaties waar dit is toegestaan. Deze locaties staan met borden aangegeven.
 • Gebruik wachtplaatsen voor bruggen alleen om te wachten op de eerstvolgende brugopening.
 • Zwemmen in de vaargeul, bij bruggen, sluizen en wachtplaatsen is niet toegestaan.
 • Vaar alcoholvrij. De wettelijke grens ligt op 0,5 promille
Kijk voor meer regels en informatie in de pdf Brochure veilige varen (PDF, 980.05 KB)

Handige links:

www.zuid-holland.nl/vaarwegen

Zwemmen in open water; levensgevaarlijk

 

Tips veilig varen met kinderen

Geregeld vinden er ongelukken plaats op het water. Daarbij zijn vaak kinderen betrokken. Ook in onze gemeente hebben er helaas noodlottige ongevallen plaatsgevonden op het water. Dat is de reden waarom wij u enkele veiligheidstips willen geven die het varen met kinderen veiliger (kunnen) maken.

 • Doe altijd de motor uit als er vanuit de boot wordt gezwommen.
 • Gebruik een schroefbeschermer. Dit voorkomt dat zwemmers direct in contact kunnen komen met de schroef.
 • Gebruik drijvende lijnen bij het slepen. Houd de sleeplijnen voldoende lang zodat degene die gesleept wordt geen roethapper van de uitlaat wordt.

Met deze tips en uw alertheid op het water gaan veiligheid en plezier samen!

Overeenkomst toezicht op Reeuwijkse Plassen ondertekend

V.l.n.r: Theo van de Pangaard , Burgemeester Christiaan van der Kamp en Chris Buitelaar.

Ons streven is om uw veiligheid op het water zo groot mogelijk te laten zijn. Daarom zijn wij opnieuw een overeenkomst aangegaan met Stichting Veen voor het houden van toezicht op de Reeuwijkse Plassen. Afgesproken is om de komende jaren in ieder geval 250 uur toezicht te houden. 

Toezicht op het water

Het toezicht op het water wordt uitgevoerd door onze Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) maar ook door de politie. Door onze BOA’s wordt onder andere opgetreden tegen: hardvaarders, te jonge bestuurders, gebruikers van boten zonder vergunning en illegaal vissen. De politie richt zich ook op alcoholgebruik op het water.