Vandalen actief in Waarder

Publicatiedatum: 
7 okt 2020
Afgelopen dagen zijn er vernielingen aangericht aan palen en betonblokken die onlangs in Waarder waren geplaatst. De gemeente doet aangifte bij de politie en wil de schade, die oploopt tot meer dan € 10.000, verhalen op de dader.

De bewoners en het wijkteam Waarder maken zich er al jaren hard voor om de toegestane snelheid op de Molendijk en het Dorp te verlagen. Dit is aangekondigd en de plannen hebben ter inzage gelegen. De toegestane snelheid was 50 km/u, maar is terug gebracht naar 30 km/u. Een deel van de weggebruikers houdt zich daaraan, maar desondanks wordt er door anderen nog steeds veel te hard gereden waardoor onveilige situaties ontstaan. Om het verkeer te dwingen rustiger te passeren, heeft de gemeente wegversmallingen aangebracht. Dit is een nieuwe situatie waar iedereen aan moet wennen. Automobilisten moeten op elkaar wachten om te kunnen passeren, dat vraagt geduld. Maar uiteindelijk wordt het dorp hier wel verkeersveiliger van en dat is de bedoeling.

gemolesteerd paaltje

Kosten verhalen

Ondanks het feit dat de versmallingen zijn aanbracht op verzoek van inwoners van Waarder, is blijkbaar niet iedereen het eens met deze verandering. Afgelopen weekend zijn er palen met zwaar vuurwerk opgeblazen, andere palen zijn bruut weggehaald en zware betonblokken zijn gestolen. Er is daarmee veel schade toegebracht aan eigendom van de samenleving. De verkeerssituatie is nogmaals verkeerskundig getoetst en geeft geen aanleiding de maatregelen te wijzigen. De palen en betonblokken gaat de gemeente dan ook op korte termijn vervangen. Hiermee is veel extra gemeenschapsgeld gemoeid. Heeft u iets gezien van de vernielingen of weet u hier meer van? Meld het dan bij de politie. Er wordt aangifte gedaan bij de politie, zodat de dader opgespoord kan worden en de kosten verhaald kunnen worden.