Update coronavirus vrijdag 20 maart 2020

Publicatiedatum: 
20 mrt 2020
Met deze update brengt de gemeente u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Belangrijk blijft:

  • Werk zo veel als mogelijk thuis en beperk uw fysieke sociale contacten tot een minimum!
  • Groepen groter dan 100 personen zijn verboden.
  • Houdt 1,5 meter afstand tot elkaar! Ook bij het boodschappen doen! Hamster niet!
  • Blijf omkijken naar ouderen en chronisch zieken!

Maatregelen moet u verplicht opvolgen!

De door de regering afgekondigde maatregelen worden regionaal toegepast. Daarvoor worden noodverordeningen opgesteld. Die vindt u op de website van de gemeente terug. Afgekondigde maatregelen zijn niet vrijblijvend. U moet deze maatregelen opvolgen. Er wordt gecontroleerd en bij overtreding van de regels volgen er boetes en overige sancties.

Aantal Corona besmettingen in Bodegraven-Reeuwijk

Voor onze gemeente was al één Corona besmetting bekend. Deze persoon is inmiddels genezen. Per vrijdag 20 maart is ons een tweede besmetting gemeld in onze gemeente door de regionale GGD.

Verpleeghuizen De Vijverhof en De Reehorst afgesloten voor bezoekers

Op donderdag 19 maart heeft de regering besloten om te bepalen dat inwoners van verpleeghuizen en instellingen voor kleinschalige ouderenbewoning geen bezoek meer mogen ontvangen. Deze instellingen zullen dat zelf met de familie en bekenden van de inwoners communiceren. In onze gemeente zijn dat bijvoorbeeld de Verpleeghuizen De Vijverhof en De Reehorst. Maar ook September wonen en in Nieuwerbrug Cura Wonen. Alle dagopvang en afdelingen  van Siloa en De Herbergier in Reeuwijk. We snappen dat dit een ingrijpende maatregel is, maar deze maatregel is er voor bedoeld om ouderen en chronisch zieken te behoeden voor besmetting. Bel wat vaker met uw dierbare of stuur een kaartje. En natuurlijk voor hen die daar mee om kunnen gaan en daartoe in staat zijn kunt u online contact hebben.

Sportcentra  en zwembad de Kuil SenW gesloten

In navolging van het besluit van het NOC*NSF sluit SenW Bodegraven-Reeuwijk al haar sportfaciliteiten met onmiddellijke ingang. In ieder geval tot en met 6 april.

Dit geldt dus voor Sporthal De Sporthoeve in Bodegraven, Sporthal De Meerkoet in Reeuwijk, Gymzaal in Reeuwijk-Dorp, Gymzaal in Nieuwerbrug en Sportcentrum De Kuil in Bodegraven (zowel zwembad als sportzaal), maar ook sporthal Custwijck in Driebruggen..

Dank- en steunbetuiging

Namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk willen wij langs deze weg:

  • Alle medewerkers in de zorg bedanken voor hun enorme inzet om onze naasten te verplegen en medisch te behandelen;
  • Alle leerkrachten en scholen bedanken dat zij zich inzetten om onze kinderen in deze moeilijke tijd toch van onderwijs te voorzien;
  • Alle medewerkers op de winkelvloer bedanken;
  • Alle overige betrokkenen die extra inspanningen leveren in het kader van deze pandemie danken voor hun bijdrage

Verder willen we iedereen sterkte wensen die geconfronteerd wordt met de gevolgen van deze pandemie. Laten we elkaar samen steunen in deze uitzonderlijke tijd!

Burgemeester van der Kamp: “Alle maatregelen en de onzekerheid over de effecten van het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid. En dat is begrijpelijk. Kwetsbare groepen met name ouderen en mensen die ziek zijn maken zich extra zorgen. Dat is ook heel begrijpelijk. Het is goed om de zorgen met elkaar te delen. Met de premier zeg ik: Let op elkaar!

Ik zie ondernemers die hard getroffen worden door deze crisis. Er is een omvangrijk pakket aan maatregelen afgekondigd door de regering en dat is een vangnet voor die bedrijven. Maar de onzekerheid hoe het verder moet met de getroffen bedrijven blijft. Ik roep u op koop zo veel als mogelijk lokaal en laat eten bezorgen door onze restaurants”.

Spelende kinderen en “chillende” tieners

Nu de meeste kinderen bij huis zijn willen kinderen graag buiten spelen. En tieners willen lekker “chillen”. We willen graag dat ouders met hun kinderen gaan praten over het gevaar van grote groepen. Dat kan bij speelplaatsen zijn of “chillplekken”. Doordring kinderen en tieners ervan dat ze fysiek contact moeten mijden en 1,5 meter afstand moeten houden en niet in grote groepen moeten verblijven. Als gemeente hebben we contact gehad met onze jongerenwerkers, onze buitengewone opsporingsambtenaren en de wijkagenten. Wij hebben gevraagd om de betreffende locaties in de surveillance mee te nemen en kinderen en tieners aan te spreken en met hen in gesprek te gaan.

Burgemeester van der Kamp: “Als de maatregelen niet het gewenste effect hebben reken ik op nadere maatregelen waarbij dit verboden gaat worden. Laten we niet zover komen. Houd je aan de regels!”


Actie “gratis compost afhalen” AFGELAST.

Al eerder was aangekondigd dat inwoners uit onze gemeente op zaterdag 28 maart tussen 9.00 en 12.30 gratis compost konden ophalen in Bodegraven, Reeuwijk-Brug of Waarder. DEZE ACTIE IS AFGELAST.

Prioriteiten buitendienst “Schoon en Groen”

Onze buitendienst werkt aan een schoon en groen Bodegraven-Reeuwijk. Omdat de capaciteit op dit moment beperkt is, moeten we keuzes maken. Op het gebied van groen blijven we de gazons maaien, gaan we door met het verwijderen van risico-bomen en behandelen we zo veel mogelijk meldingen. Heeft u een melding, maak dan gebruik van het meldformulier op onze website. Houdt u er wel rekening mee dat het iets langer kan duren dan normaal voordat uw melding is afgehandeld. We rekenen op uw begrip.

Het verwijderen van onkruid, het legen van de afvalbakken en het opruimen van zwerfafval hoort ook bij de taken van de buitendienst. Hier ligt de prioriteit bij het legen van de afvalbakken en het verwijderen van onkruid.

Het ophalen van huisafval gaat gewoon door

Ook het afvalbrengstation is net zo veel uren als voorheen open. Ook op dezelfde dagen. Bekijk de openingstijden.

Oproep voor vrijwilligers! Help zwerfafval de wereld uit

We vragen u mee te helpen met het opruimen van zwerfafval. Ziet u zwerfafval? Neem het mee en gooi het bijvoorbeeld in uw eigen afvalbak.  Op deze manier blijven we één van de schoonste gemeenten van Nederland.

Als gemeente zien we al mensen die uit zich zelf al bezig zijn met zwerfafval opruimen. Deze mensen verdienen een pluim. Zo was er een persoon die van zijn dokter meer moest bewegen en tijdens het wandelen ter loops 14 zakken met zwerfvuil vulde.

Dienstverlening gemeente


Telefonische dienstverlening

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 – 17.00 uur op nummer 0172 522 522. Het kan zijn dat u wat langer moet wachten in verband met drukte. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Burgerzaken

Wij volgen de richtlijnen van de Rijksdienst.

Onze dienstverlening blijft beperkt beschikbaar.

Wij verzoeken u de producten die u digitaal kunt aanvragen, zoveel mogelijk digitaal aan te vragen.

Voor vitale processen als bijvoorbeeld het aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen, aangifte geboorte en overlijden blijft het mogelijk een afspraak te maken.

Huwelijk

Kosteloze voltrekkingen op maandagochtend blijven gewoon doorgaan.

Als u een “face to face” afspraak hebt met een medewerker van de gemeente willen wij u vragen de afspraak af te zeggen als u klachten van verkoudheid, hoofdpijn of hoesten heeft.

Corona en voedselbank

Volgende week moet de Voedselbank noodgedwongen stoppen met het uitdelen van voedsel pakketten. 1 omdat er niet veel aanwas van producten is, 2.omdat er bij het inpakken van de kratten vrijwilligers te veel risico lopen 

In overleg met de Voedselbank heeft de gemeente besloten voor de komende veertien dagen waardebonnen te verstrekken aan de bij de Voedselbank bekende personen (uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk) om toch voorzien te worden van de noodzakelijke basisbehoeften. Deze voedsel waarde bonnen kunnen door deze personen ingeleverd worden bij een aantal lokale supermarkten. De bij de voedselbank bekende personen krijgen informatie over deze waardebonnen. De voedselbanken zijn druk bezig om oplossingen te bedenken voor ná die twee weken. Ook het rijk is inmiddels daarbij aangehaakt. binnenkort meer informatie.

Corona en SAM

Veel mensen kunnen op dit moment extra hulp gebruiken. Oók zijn er velen die willen helpen. Op de website van SAM staat een overzicht aan initiatieven die in verband met het corona virus zijn opgericht, en reeds bestaande diensten waar beroep op kan worden gedaan.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met SAM via 0172-614500/info@samwelzijn.nl

Corona en supermarkten

Voor supermarkten is vooralsnog een uitzondering gemaakt als het gaat om het aantal personen dat tegelijktijdig aanwezig mag zijn. Volg de aanwijzingen van het supermarktpersoneel voor wat betreft Corona op. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.

Sommige supermarkten hanteren een “ouderenuur” of “ouderen tijdsblok” om ouderen de kans te geven met minder gevaar boodschappen te doen omdat ze kwetsbaarder zijn als ze besmet worden. Een verzoek aan de niet-ouderen gehoor te geven aan het verzoek van de supermarkt als zij deze “ouderen-uren” instellen. Wees sociaal!

Ouderen en chronisch zieken die bekend zijn met internetaankopen raden wij aan om vooral via de webshop van supermarkten uw boodschappen te doen en te laten bezorgen. Houdt rekening met een langere levertijd dan normaal.

Weekmarkten blijven vooralsnog open

De weekmarkten in onze gemeente mogen vooralsnog open blijven. Maar houd 1,5 meter afstand tot elkaar. Er mag geen groep van 100 personen ontstaan. Blijf niet te lang. Neem gekochte etenswaren mee naar huis en eet deze niet op de markt op.

N.B: blijf de berichtgeving van de regering volgen, want er kan een moment komen dat ook deze activiteiten worden beperkt.

Corona en ondernemers

De regering heeft tal van steunmaatregelen afgekondigd om ondernemers te helpen.

Als het gaat om de bijzondere Bijstand Zelfstandigen (Bbz)  heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de uitvoering van de Bbz bij Ferm Werk belegd. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u op de website van Ferm Werk een aanvraag indienen, of rechtstreeks via deze link: https://www.fermwerk.nl/bijstand-zelfstandige

Uitstel van betaling belastingen

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het Coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Dat liet het kabinet op 12 maart weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Uitstel betaling belastingaanslag voor bedrijven en ZZP’ers

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) heeft het besluit genomen om ondernemers tegemoet te komen in deze Corona crisis. De BSGR voert voor onder andere de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de heffing en invordering van lokale belastingen uit.

Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus zijn er door het kabinet toezeggingen gedaan over uitstel van het betalen van rijksbelastingen door ondernemers. Ook lokale overheden is verzocht coulance te betrachten bij het betalen van de belastingen door ondernemers.

Inmiddels heeft een grote groep ondernemers een belastingaanslag van de BSGR ontvangen. Besloten is om hen, op verzoek, uitstel van betaling te verlenen van de openstaande vorderingen tot 31 augustus 2020. Wenst u als ondernemer hiervoor in aanmerking te komen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen via ons contactformulier www.bsgr.nl/contact en kies dan bij de onderwerpen voor ‘uitstel ondernemers’.

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, dient u in uw verzoek in ieder geval:

- de naam van uw bedrijf en

- uw subjectnummer bij de BSGR en/of aanslagnummer (zie aanslagbiljet) te vermelden.

Toeristenbelasting

De voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 wordt niet eerder dan eind augustus 2020 opgelegd.

Corona en fraude
 

Let op! Er zijn mensen in de regio die misbruik maken van de situatie. Als iemand u aanbiedt om uw boodschappen te doen geef hem of haar dan nooit u pinpas en pincode mee!

Zo zijn er ook nepbrieven verzonden aan mensen zogenaamd namens de GGD Midden-Holland. In deze nepbrieven wordt gemeld dat zij in aanraking zijn geweest met mensen die positief getest zijn op corona. Dit is natuurlijk walgelijk!

Helaas moeten we u dus waarschuwen om alert te zijn op dit soort situaties. Laat u niet bedriegen of misleiden!

Corona en zorgaanbieders in onze gemeente

De afdeling Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS) van de gemeente Gouda contracteert zorg en ondersteuning voor de regio Midden-Holland. Dat doet zij voor de diensten Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen.

Op dit moment is de RDS in afwachting van nadere berichtgeving vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Rijksoverheid als het gaat om declaraties van behandelingen die niet doorgaan in verband met corona.

Tegelijkertijd gaat de RDS ervan uit dat zorgaanbieders zich blijven inzetten om de verschillende soorten diensten zo goed mogelijk te ondersteunen, met name de kwetsbare cliënten in onze regio. De RDS vertrouwt er op dat zorgaanbieders  innovatieve manieren vinden om hun dienstverlening te kunnen blijven voortzetten.

Zorgverleners kunnen de RDS bereiken via nsdmh@gouda.nl.

Meer informatie?

Kijk op www.RIVM.nl voor de meest actuele informatie over het coronavirus. Hier vindt u ook antwoorden op veel gestelde vragen. U kunt ook bellen met het landelijk informatienummer 0800 – 1351. Reisadviezen vindt u op de website www.nederlandwereldwijd.nl. Informatie van de Rijksoverheid vindt u op: www.rijksoverheid.nl

Ook kunt u kijken op de website van de GGD Midden-Holland