Uittreksel burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt van de volgende akten een kopie aanvragen: geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap en overlijdensakte.

Goed om te weten

 • U vraagt een uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de gebeurtenis (bijvoorbeeld uw huwelijk) plaatsvond.
 • Hebt u een uittreksel nodig voor internationaal gebruik? Geef dit dan altijd aan bij de aanvraag. U krijgt dan een uittreksel op een speciaal formulier en in meerdere talen.

 • U kunt een uittreksel burgerlijke stand aanvragen voor uzelf of voor iemand anders:
  • Geboorteakte voor uzelf en uw minderjarige kind
  • Huwelijksakte voor uzelf en uw partner
  • Partnerschapsakte voor uzelf en uw partner
  • Echtscheidingsakte voor uzelf en uw partner
  • Akte beëindiging partnerschap voor uzelf en uw partner
  • Overlijdensakte op naam van uw partner, kind en ouders

Meenemen

 • Uw identiteitsbewijs

Indien u het uittreksel niet voor uzelf aanvraagt:

 • Een schriftelijke machtiging
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de betreffende persoon

Kosten

 • Uittreksel burgerlijke stand: € 13,80