Uittreksel burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt van de volgende akten een kopie aanvragen: geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap en overlijdensakte.

De regering heeft de preventieve maatregelen rondom het Coronavirus nader aangescherpt om verdere verspreiding van dit virus zoveel mogelijk te voorkomen. We vragen van u als inwoner als het enigszins mogelijk is om afspraken voor producten aan de balies zoveel mogelijk uit te stellen dan wel om ze digitaal aan te vragen. 

Dit geldt voor alle producten waarvan het mogelijk is deze digitaal aan te vragen. Deze producten zijn aan te vragen met uw DigiD gegevens.

Heeft u geen DigiD of ondervindt u problemen met de digitale aanvraag? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum op telefoonnummer 0172-522522. Door alle maatregelen is de wachttijd aan de telefoon bij het klantcontactcentrum mogelijk langer dan u van ons gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Goed om te weten

 • U vraagt een uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de gebeurtenis (bijvoorbeeld uw huwelijk) plaatsvond.
 • Hebt u een uittreksel nodig voor internationaal gebruik? Geef dit dan altijd aan bij de aanvraag. U krijgt dan een uittreksel op een speciaal formulier en in meerdere talen.

 • U kunt een uittreksel burgerlijke stand aanvragen voor uzelf of voor iemand anders:
  • Geboorteakte voor uzelf en uw minderjarige kind
  • Huwelijksakte voor uzelf en uw partner
  • Partnerschapsakte voor uzelf en uw partner
  • Echtscheidingsakte voor uzelf en uw partner
  • Akte beëindiging partnerschap voor uzelf en uw partner
  • Overlijdensakte op naam van uw partner, kind en ouders

Meenemen

 • Uw identiteitsbewijs

Indien u het uittreksel niet voor uzelf aanvraagt:

 • Een schriftelijke machtiging
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de betreffende persoon

Kosten

 • Uittreksel burgerlijke stand: € 14,00