Uitnodiging bewonersavond Raadhuisweg/Zoutmansweg

Publicatiedatum: 
10 sep 2018
Wij werken aan een goede en veilige verkeerssituatie op de Raadhuisweg/Zoutmansweg te Reeuwijk-Brug. Om de situatie op deze wegen te verbeteren gaan we de inrichting aanpassen. In dit traject is met bewoners afgesproken om voordat het college van B en W een besluit neemt over een definitieve inrichting, zij nog een keer bij bewoners terugkomt met de beoogde plannen.

De herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg is een langlopend traject. De gemeente wil een breed gedragen inrichting en bijpassende maatregelen doorvoeren op deze locatie. Daarom vormt het adviesrapport Raadhuisweg-Zoutmansweg, dat in april 2018 is afgerond, de basis voor de huidige plannen. Het adviesrapport is opgesteld door een onafhankelijk adviesbureau dat hiervoor nauw heeft samengewerkt met een klankbordgroep van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties.

Bewonersavond

Graag laten wij de voorgestelde inrichting en maatregelen aan u zien tijdens een bewonersavond. U bent dinsdag 18 september 2018 van 19.30 tot 21.30 uur van harte welkom in zalencentrum De Brug (Dunantlaan 1 te Reeuwijk-Brug). Inloop vanaf 19.30 uur, start avond om 20.00 uur.

Na een toelichting op het beoogde plan van aanpak voor de Raadhuisweg/Zoutmansweg is er gelegenheid om de tekening van de voorgestelde inrichting van deze wegen in te zien. Ook kunt u vragen stellen aan medewerkers van de gemeente. Uiteraard horen wij ook graag uw mening over de plannen.

Na afloop van de bewonersavond plaatsen we de presentatie en de inrichtingstekening op deze website.