Uitkomsten lokale kansentafel Regionale Energie Strategie

Publicatiedatum: 
21 jan 2021

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk organiseerde samen met de regio Midden-Holland op 8 december 2020 een kansentafel-avond. Tijdens deze avond mochten inwoners op een denkbeeldige kaart zogenoemde ‘bouwstenen’ plaatsen. Met bouwstenen werden de verschillende vormen van zonne- en windenergie bedoeld, zoals zonnepanelen, zonneparken, zon op dak, kleine en grote windmolens. Die ‘bouwstenen’ stelden tegelijkertijd geschikte plekken voor binnen de regio om duurzame energie op te wekken. Zoals zonnepanelen langs de stadsranden, zonneparken langs de snelweg, windmolens in agrarisch gebied, windmolens langs de snelweg enzovoorts. Ook kon men aangeven dat ze geen enkele bouwsteen -met andere woorden geen zonne-energie én geen windenergie- wilden door alles in een digitale prullenbak naast de kaart te doen en konden ze daar de discussie over voeren.

Voorkeuren bouwstenen

De bouwstenen waar deelnemers in Bodegraven-Reeuwijk de voorkeur aan gaven, waren:

1. Zon op dak

  • Op alle geschikte daken inzetten.

2. Wind bij infrastructuur

  • Bijvoorbeeld in het klaverblad.
  • Geeft minder overlast voor inwoners.
  • Kan in combinatie met lokaal eigendom.

3. Zon bij stadsranden

  • Nabij nieuwbouw is het mogelijk mits goed ingepast en uit het zicht.
  • Zonnepanelen boven parkeerterreinen.
  • Opwekking zo dichtbij afnemers.

Hierover gingen de deelnemers diezelfde avond ook met elkaar in gesprek. Wat zijn de voors en tegens van de verschillende bouwstenen? Uit deze gesprekken en discussies bleek onder andere dat de bewoners van Bodegraven-Reeuwijk veel waarde hechten aan het lokaal eigendom van windmolens en zonnepanelen. Voor voldoende draagvlak voor de overgang naar duurzame energie is het dan ook belangrijk dat er genoeg mogelijkheden zijn voor lokaal eigendom in onze gemeente. Via de pdf onderaan dit nieuwsbericht leest u meer over de uitkomsten.

Uitkomsten op regionaal niveau

Ook in de andere vier gemeenten van regio Midden-Holland, waar Bodegraven-Reeuwijk toebehoort, zijn kansentafels gehouden. Voor meer informatie over de uitkomsten van de kansentafels op regionaal niveau ga naar de website van RES Midden-Holland

pdf Verslag Kansentafel Bodegraven-Reeuwijk (PDF, 1.41 MB)