Trouwen

Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk trouwen? Maak dan melding van uw huwelijk bij de gemeente.

Actuele maatregelen in verband met coronavirus

Tijdens huwelijken worden de regels van het RIVM gevolgd. Dit houdt in dat de gemeente de op dát moment geldende regels handhaaft. Er wordt altijd 1,5 meter afstand gehouden. Afhankelijk van de locatie zal de groepsgrootte worden bepaald. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het algemene nummer 0172-522522.

Goed om te weten

Melding voorgenomen huwelijk

Als u in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wilt trouwen, dan kunt u dit vanaf een jaar voor de gekozen huwelijksdatum, maar uiterlijk twee weken voor het huwelijk melden in de gemeente. Staat uw huwelijksdatum nog niet vast, houdt u er dan rekening mee dat uw melding maximaal één jaar geldig is.

U mag in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen opgeven als getuigen per bruidspaar.

Geen DigiD?

Heeft u geen DigiD? Neem dan contact op met team Burgerzaken via telefoonnummer: 0172 522 522. 

Is één van de volgende situaties op u van toepassing; 

- één of beide partners niet de Nederlandse nationaliteit bezit(ten);

- één of beide partners geen gemeenschapsonderdaan is/zijn;

- één of beide partners niet over een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd beschik(t)(ken);   

- men permanent woonachtig is in het buitenland.

dan dient u de melding door te geven via onderstaand formulier:

pdf Melding huwelijk van iemand die geen Nederlander is en ook geen verblijfsvergunning heeft. (PDF, 195.09 KB)

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk.

Meteen Melden


Trouwlocaties
 

Let op! Kiest u voor een andere locatie dan het gemeentehuis? Dan moet u zelf de trouwlocatie reserveren, dat wordt niet door de gemeente gedaan.

Er zijn in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk verschillende trouwlocaties:

 • Het gemeentehuis in Bodegraven
 • Het Evertshuis in Bodegraven
 • Partycentrum Gasterij Vergeer
 • Café - Bistro ’t Wapen
 • Restaurant 't Vaantje
 • Paviljoen Reeuwijkse Hout
 • Lutherse Kerk
 • 't Wierickehuis
 • Fort Wierickerschans
 • Roei- en Zeilvereniging Gouda
 • Boerderij Buitenland
 • Zalencentrum de Brug
 • Osteria Mercatu
 • Boerderij de Deel
 • Boerderij Nooitgedacht

Als u ervoor kiest om niet op één van de bovenstaande locaties te trouwen, dan kunt u tijdens het melden van uw huwelijk ‘vrije locatie’ selecteren. Daar geeft u vervolgens aan om welke locatie het gaat en kunt u de reserveringsbevestiging van deze locatie uploaden. De locatie moet voldoen aan de gestelde veiligheidsvoorschriften. Als u hierover vragen heeft informeert ons klantcontactcentrum u daar graag over.

Eenmalige benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Wilt u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap laten voltrekken door bijvoorbeeld een vriend, familielid of een trouwambtenaar uit een andere gemeente? U kunt tijdens de aanvraag aangeven of u iemand éénmalig tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS) wilt laten benoemen. Houdt u er rekening mee dat daar kosten aan zijn verbonden en enkele voorwaarden Lees meer

Parkeren trouwauto en de auto’s van de gasten

De trouwauto en de auto’s van de gasten mogen geparkeerd worden op het Raadhuisplein. Als het huwelijk in de Lutherkerk is, kan de trouwauto op het pleintje bij de kerk geparkeerd worden en de auto’s van de gasten op het Raadhuisplein.

Evenement

Bij het melden van uw huwelijk/partnerschap kan het zijn dat vooraf niet bekend is of er op de door u gekozen dag een evenement plaatsvindt.  Als dit het geval is, dan dient u rekening te houden met eventuele parkeerproblemen, drukte en/of lichte overlast.

Houd u er rekening mee dat op dinsdagmorgen, vrijdag en zaterdag de weekmarkt plaatsvindt op het Raadhuisplein in Bodegraven.

Versieringen in de trouwzaal of Lutherkerk

Er mogen versieringen worden aangebracht in de trouwzaal en Lutherkerk. Overleg dit wel even vooraf met de bode.

Muziek tijdens de plechtigheid

Het is mogelijk om in de trouwzaal of Lutherkerk muziek te draaien bij binnenkomst, tijdens het tekenen van de akte of bij het verlaten van de locatie.

Houd er wel rekening mee dat u dan een week voor de trouwdag de muziek aan ons aanlevert op een cd of usb stick. De bode heeft dan de gelegenheid om vooraf te testen of alles goed werkt. Vermeld er duidelijk bij om welk nummer het gaat en wanneer deze gedraaid moet worden. 

Muziek voor gebruik in de Lutherse Kerk kan niet aangeleverd worden op een usb stick, alleen op cd.

Strooien na de plechtigheid

Het is niet toegestaan om rijst, confetti, rozenblaadjes of iets dergelijks buiten op het plein te strooien.Het gebruik van een bellenblaas is wel toegestaan.

Tenslotte wensen wij u een mooie en bijzondere huwelijksdag toe in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk!

Tolk

Indien één of beide partners de Nederlandse of Engelse taal niet machtig is/zijn, dient u zelf een tolk mee te nemen bij het voltrekken van de ceremonie! Als de trouwambtenaar constateert dat er in dit geval geen tolk aanwezig is, mag het huwelijk niet voltrokken worden.

Meenemen bij melding voorgenomen huwelijk

 • Geldige legitimatiebewijzen
 • Kopieën van legitimatiebewijzen van de getuigen
 • Indien u niet in Nederland bent geboren en nog geen geboorteakte heeft ingeleverd: een internationaal afschrift van uw geboorteakte

Als er twijfel bestaat over de juistheid van gegevens kan er om aanvullende stukken worden gevraagd. De papieren mogen niet ouder zijn dan zes maanden

Kosten

U kunt op maandagochtend om 9.00 uur en 9.30 uur gratis trouwen.

Let op! Bij een gratis huwelijk mag u alleen de door u gekozen getuigen meenemen. Wilt u meerdere personen meenemen dan betaalt u de gebruikelijke huwelijkleges (zie tarieven in de tabel hieronder).

Voorwaarde voor gratis trouwen is dat in ieder geval één partner inwoner moet zijn van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

 

Tarieven 2021 locatie trouwzaal gemeentehuis te Bodegraven

Maandag van 10.00 tot 16.00 uur € 288,15
Dinsdag tot en met vrijdag van 09:00 tot 16.00 uur € 288,15
Maandag tot en met zaterdag na 16.00 uur € 691,60
Zaterdag                                          van 09:00 tot 16.00 uur

€ 360,20

Tarieven 2021 andere locaties dan gemeentehuis te Bodegraven
Maandag van 10:00 tot 16.00 uur € 374,55
Dinsdag tot en met vrijdag van 9:00 tot 16.00 uur € 374,55
Maandag tot en met zaterdag na 16.00 € 864,45
Zaterdag van 9:00 tot 16:00 uur € 446,60
 • Let op: De tarieven die hierboven staan brengt de gemeente u in rekening. Trouwt u op een andere locatie dan het gemeentehuis? Dan kan deze locatie kosten in rekening brengen, bijvoorbeeld voor zaalhuur. Neem hiervoor contact op met de locatie die u wenst.
Overige eventuele kosten
Trouwboekje € 42,50
Eenmalige benoeming Bijzondere Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) € 156,25
Annulering (gratis) huwelijk € 72,00
Verklaring huwelijksbevoegdheid € 26,00
Getuigen gemeente (per getuige) € 52,05
Kosten van het vaststellen van een nieuwe locatie (ipv aangewezen locaties)  €115,25