Toezicht en handhaving

Hondenpoep op straat, illegale vuilstort, parkeren waar dit verboden is, hard varen op de plassen of vrachtverkeer op wegen waar dit niet is toegestaan. Zaken die, als ze niet gehandhaafd worden, zorgen voor irritaties of onveilige situaties in uw leefomgeving. Om uw leefomgeving veilig en prettig te houden onze BOA's daarom toezicht.

Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA)

Een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) houdt zich bezig met toezicht en handhaving in de openbare ruimte op grond van de geldende regels (onder andere de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet). Hierbij kunt u onder meer denken aan:

Daarnaast spreken zij overtreders aan op hun gedrag en treden zij - indien nodig - handhavend op. Tenslotte werken zij samen met de brandweer, politie en/of hulpverleningsinstanties.

Contact met de BOA's

U kunt onze BOA’s tijdens kantooruren bereiken via telefoonnummer 0172-522522 of online een melding maken. In het weekend en ’s avonds kunt u de politie bellen via tel: 0900-8844. U kunt ook contact opnemen met de wijkagent.

Wijkagent

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer.

Contact met de wijkagent

Op ‘Mijn Buurt' kunt u zien wie uw wijkagent is, hoe u hem of haar kunt bereiken en of er een spreekuur is in uw wijk. U kunt ook bellen naar: 0900-8844 om een afspraak te maken met de wijkagent.

Toezichthouder Staatsbosbeheer

In onze gemeente kunt u een boswachter van Staatsbosbeheer tegenkomen. De boswachter is beschermer en beheerder van het natuurgebied Reeuwijkse Plassen.

Kijk voor meer informatie en alle activiteiten in het natuurgebied Reeuwijkse Plassen op de website van Staatsbosbeheer