Toekomstvisie is bijna klaar!

Publicatiedatum: 
6 okt 2021
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk maakt een Toekomstvisie. Het ontwerp is afgerond en inwoners kunnen nu laten weten hoe zij hierover denken.

De Toekomstvisie is een omgevingsvisie 1.0 voor onze mooie gemeente. De Toekomstvisie vormt de basis voor het mooier maken van onze gemeente en biedt de vertrekpunten voor de ontwikkeling van thema’s als wonen, bedrijven, energie, gezondheid, agrarische sector en toerisme.

Parallel aan de Toekomstvisie is ook in alle dorpen gewerkt aan een dorpsvisie. Een groot deel van deze visies is inmiddels afgerond. De inbreng vanuit de dorpen is zoveel mogelijk meegenomen in deze Toekomstvisie.

Denk mee!

Bij het opstellen van de Toekomstvisie hebben heel veel inwoners, ondernemers en organisaties meegedacht over de toekomst van onze gemeente. Het resultaat is hier te vinden.

pdf Ontwerp toekomstvisie Bodegraven-Reeuwijk, dd 1 oktober 2021 (PDF, 41.23 MB)

Denkmee.bodegraven-reeuwijk.nl

Tussen 7 oktober en 3 november kunt u reageren op het ontwerp voor de Toekomstvisie (Omgevingsvisie 1.0). In deze periode ligt het stuk ter inzage. Er is een nieuw participatieplatform waardoor u gemakkelijk mee kunt praten over verschillende onderwerpen. Daarvoor kunt u zich aanmelden via https://denkmee.bodegraven-reeuwijk.nl. U kunt natuurlijk ook op andere manieren meepraten. Lees er hier alles over: Toekomstvisie | Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

toekomstvisie ter inzage

Vervolg

De ontvangen reacties worden meegenomen in het advies aan de gemeenteraad. Deze besluit in de raadsvergadering op 15 december 2021 over de vaststelling van de Toekomstvisie.