Toekomstvisie

Het ontwerp is klaar

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk maakt een Toekomstvisie. Een Omgevingsvisie 1.0 voor onze mooie gemeente. Dat doen we samen met jullie. De Toekomstvisie vormt de basis voor het (nog) mooier maken van onze gemeente en biedt op hoofdlijnen de vertrekpunten voor de (door)ontwikkeling van belangrijke thema’s als wonen, bedrijven, energie, gezondheid, agrarische sector, toerisme en alle daarmee samenhangende thema’s. 

Want er spelen altijd belangrijke vraagstukken in onze gemeente. Denk maar aan het woningtekort, de vraag naar bedrijventerreinen, de zorg voor ouderen, voor onze natuur of de klimaatverandering. De ruimte in onze gemeente is beperkt, net als de financiën. Er moeten keuzes worden gemaakt: wat voor gemeente willen wij zijn in de toekomst? Daar gaat het over in de Toekomstvisie.

Parallel aan de Toekomstvisie is ook in alle dorpen gewerkt aan een dorpsvisie. Waar willen we heen met de dorpen? Een groot deel van deze visies is inmiddels afgerond. De inbreng vanuit de dorpen is zoveel mogelijk meegenomen in deze Toekomstvisie. We gebruiken de toekomstvisie en de dorpsvisies om richting te geven aan alle plannen en initiatieven in onze gemeente en in onze dorpen.

Denk mee!

Het ontwerp voor de toekomstvisie van Bodegraven-Reeuwijk is af! Bij het opstellen van de Toekomstvisie zijn we in gesprek geweest met jullie, de samenleving. Heel veel inwoners, ondernemers en organisaties hebben met ons meegedacht over de toekomst van onze gemeente. Het Participatielogboek is een samenvatting van alle activiteiten en opbrengsten daarvan. Zie hieronder het ontwerp voor de Toekomstvisie en het participatielogboek, als bijlage daarbij:

pdf Ontwerp toekomstvisie Bodegraven-Reeuwijk, dd 1 oktober 2021 (PDF, 41.23 MB) pdf Logboek participatieproces Toekomstvisie Bodegraven-Reeuwijk, dd 1 oktober 2021 (PDF, 12.18 MB)

Wilt u ook reageren op de Toekomstvisie (Omgevingsvisie 1.0)? Dan heeft u hiervoor de gelegenheid van donderdag 7 oktober tot en met woensdag 3 november 2021.

Een formele reactie kunt u in die periode geven op de volgende manieren:

  • Digitale zienswijzen kunnen ingediend worden via ons participatieplatform: https://denkmee.bodegraven-reeuwijk.nl
  • Digitale zienswijzen kunnen ook ingediend worden via Zienswijze indienen | Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
  • Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven
  • Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door een afspraak daarvoor in te plannen via telefoonnummer 0172 - 522 522

Vervolg

De ontvangen reacties worden meegenomen in het advies aan de gemeenteraad. Deze besluit in de raadsvergadering op 15 december 2021 over de vaststelling van de Toekomstvisie. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de Toekomstsvisie fysiek en digitaal beschikbaar gesteld.