Toekomstvisie

Hoe zie jij de toekomst van Bodegraven-Reeuwijk?

Er spelen belangrijke vraagstukken in onze gemeente. Denk maar aan het woningtekort, de vraag naar bedrijventerreinen, de zorg voor ouderen, voor onze natuur of de klimaatverandering. De ruimte in onze gemeente is beperkt. Ook is het belangrijk dat we als gemeente financieel gezond blijven. Er moeten keuzes worden gemaakt: wat voor gemeente willen wij zijn in de toekomst?

Daarom gaan we in 2020 samen in gesprek over:

• Dorpsvisies: waar willen we heen met de dorpen?
• Toekomstvisie: waar willen we heen met de gemeente?

Dat doen we samen met u. Met inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties bepalen we wat we belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. En hoe we in onze gemeente met elkaar samenleven en samenwerken. We gebruiken de toekomstvisie en de dorpsvisies om richting te geven aan alle plannen en initiatieven in onze gemeente en in onze dorpen.

De Omgevingswet en omgevingsvisie

Volgens de Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2021 in werking treedt, moet elke gemeente een Omgevingsvisie maken; een samenhangende visie over de fysieke leefomgeving. De toekomstvisie die we maken voor Bodegraven-Reeuwijk, is onze ‘omgevingsvisie 1.0’.

Hoe maken we de toekomstvisie en de dorpsvisies? 

Samen met de dorps- en wijkoverleggen, de gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders en collega’s van de gemeente hebben we een plan van aanpak gemaakt. We werken tegelijk aan zowel de dorpsvisies als de toekomstvisie. Op die manier stemmen we keuzes zo goed mogelijk op elkaar af.  


Het opstellen van de toekomstvisie en de dorpsvisies bestaat uit verschillende stappen. In elk van deze stappen vinden we het belangrijk dat u als inwoner, ondernemer of organisatie meedenkt en meedoet. Kijk bij het kopje ‘Doe mee' om te zien hoe u mee kunt doen.

stap 1 – Atelier toekomstvisie & aan de slag met dorpsvisies (eerste helft 2020)
In deze stap gaan we in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties en vragen we:  wat onderscheidt ons van andere gemeenten? Hoe ziet u de gemeente en uw dorp en wat zijn volgens u de belangrijkste vraagstukken waar we samen antwoord op moeten geven? In de dorpen wordt tegelijkertijd gewerkt aan een eigen visie per dorp.

stap 2 - Resultaten samenbrengen & keuzes maken (tweede helft 2020)
In deze stap gaan we met elkaar in gesprek over de keuzes die we moeten maken voor de toekomst. Wat voor gemeente en wat voor dorpen willen we zijn en welke keuzes maken we dan?

stap 3 - Beleefbare visies opstellen (eind 2020 – begin 2021)
In de laatste stap werken we samen de dorpsvisies en de toekomstvisie verder uit tot mooie producten waar we ook echt mee aan de slag kunnen! De dorpsvisies en de toekomstvisies zien we als de start van een blijvende samenwerking aan onze toekomst.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

In het participatielogboek leest u wat we toe nu toe allemaal hebben gedaan rondom het opstellen van de toekomstvisie. Ook leest u hier hoe er in de verschillende dorpen gewerkt wordt aan de dorpsvisies.

Onderzoek inwonerspanel Bodegraven-Reeuwijk Spreekt

In juni deden we onderzoek over de toekomst van onze gemeente via het inwonerspanel. In totaal deden er 788 inwoners mee. Maar liefst 90% beoordeelt het leven in Bodegraven-Reeuwijk als (zeer) goed! Wat een mooie score! Lees meer en bekijk de resultaten.

pdf Factsheet Bodegraven-Reeuwijk Toekomstvisie 17-7-2020 (PDF, 1.72 MB) 

Hoe maken we de dorpsvisies?

Tegelijk met de toekomstvisie voor de hele gemeente, gaat elk dorp aan de slag met zijn eigen dorpsvisie. Het plan van aanpak voor deze dorpsvisies stellen we samen met de dorpen op. Zo zorgen we ervoor dat het plan helemaal aansluit bij het dorp.

Binnenkort kunt u hier meer informatie vinden over het opstellen van de dorpsvisies per dorp.

In Nieuwerbrug is al een dorpsvisie opgesteld. Meer informatie vindt u hier: https://www.dorpenwijk.nl/nieuwerbrug/uitgelicht-dossier-dorpsvisie/

Ook in andere dorpen worden stappen ondernomen om een dorpsvisie te maken. Inwoners worden hier uitgebreid bij betrokken, bijvoorbeeld via online vragenlijsten. Via www.dorpenwijk.nl, de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk en de social media kanalen van de gemeente blijft u op de hoogte van de dorpsvisies!

Contact 

Wilt u meedenken of reageren? Neem dan contact met ons op.