Toegangsheffing voor afvalbrengstation

Publicatiedatum: 
9 dec 2020
Per 1 januari 2021 wordt er een toegangsheffing voor het afvalbrengstation gerekend. De heffing staat gelijk aan het storten van drie vuilniszakken (€ 5,31).

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot deze toegangsheffing, om de kosten van het verwerken van huishoudelijk afval te kunnen blijven dekken. Het afvalbrengstation verwerkt tonnen (deels herbruikbaar) afval en die kosten worden tot op heden via de afvalstoffenheffing over alle inwoners verdeeld. Door de nieuwe toegangsheffing geldt ook voor het afvalbrengstation wat meer: de gebruiker betaalt.

De kosten worden bij de poort geïnd, tegelijk met de betaalde afvalstromen (bijvoorbeeld autobanden, gasflessen of verbouwingsafval). Het heeft de voorkeur dat u contactloos betaalt.

Het afvalbrengstation blijft alleen bedoeld voor inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Zoals al gebruikelijk moet u zich met uw afvalpas legitimeren om te laten weten dat u in onze gemeente woont.

Als u alleen klein chemisch afval of elektronisch afval wil inleveren, blijft de toegang gratis. Dit kunt u melden bij de ontvangst waar dit door de medewerker wordt gecontroleerd. Deze uitzondering wordt gemaakt omdat voor deze producten al een verwijderingsbijdrage is betaald. Dat heeft u gedaan bij aanschaf of de producent heeft dat voor u bekostigd.