Subsidieaanvraagformulier Klimaatmaatregelen

Als uw woning of pand jonger is dan 2 jaar dan komt u helaas niet in aanmerking voor deze subsidie
De subsidieaanvraag moet worden ingediend voorafgaand aan het uitvoeren van de maatregelen
Deze subsidie wordt alleen verleend als uw woning of pand binnen het bestaand stads- en dorpsgebied staat. Uw aanvraag wordt daarop getoetst. Op deze kaart kunt u zien om welke gebieden dit gaat (oranje gebieden). Met het vergrootglas rechts bovenin kunt u op adres zoeken. Mocht uw woning of pand buiten de aangegeven oranje gebieden staan, dan is het dus niet zinvol een subsidieaanvraag te doen.