Subsidie klimaatadaptatie

Wilt u uw tuin vergroenen, regenwater opvangen of uw huis voorzien van een groen dak? En daarmee ook meteen bijdragen aan een klimaatbestendig Bodegraven-Reeuwijk? Maak dan gebruik van de subsidie Klimaatadaptieve maatregelen.

Door klimaatadaptieve maatregelen te treffen gaat u wateroverlast tegen, zorgt u voor verkoeling in de zomer en maakt u de gemeente groener. Ook draagt u hiermee bij aan het verhogen van de biodiversiteit. Plaats bijvoorbeeld een regenton om regenwater op te vangen, vergroen uw tuin of verkoel uw huis met een groen dak. De gemeente vergoedt maximaal 500 euro van deze maatregelen via de Subsidie Klimaatadaptieve maatregelen.

Wat is de Subsidie Klimaatadaptieve maatregelen?

Met deze subsidie ontvangt u maximaal 500 euro van de gemeente om klimaatadaptieve maatregelen op uw dak en rond uw huis te financieren. Deze subsidie is beschikbaar voor de volgende maatregelen:

 • Het vergroenen van uw dak
 • Het vervangen van tegels voor planten of gras(verharding)
 • Opvang van regenwater met een regenton of -schutting

Voor wie is de subsidie bedoeld?

De subsidie is in onze gemeente bedoeld voor iedereen die woont binnen de bestaande dorpskernen. Op deze kaart ziet u of u hierbinnen woont. Met het vergrootglas rechtsboven zoekt u uw adres op. De gebieden die in aanmerking komen voor subsidie, zijn met oranje aangegeven. Dit zijn de gebieden die vallen binnen bestaande dorpsgebieden. Daar zijn de gevolgen van klimaatverandering namelijk groter. Ook bestaat daar meer hittestress en meer wateroverlast. Vandaar dat we het nemen van klimaatadaptieve maatregelen in deze gebieden ondersteunen.

Zowel particuliere woningeigenaren, eigenaren van bedrijfspanden, huurders en verenigingen van eigenaren kunnen deze subsidie aanvragen. Als u huurder bent, is wel toestemming nodig van de eigenaar. Bij een VvE is een besluit van het bestuur van de vereniging van eigenaren nodig voor toekenning van de subsidie.

Wat zijn de voorwaarden?

Als u in aanmerking wilt komen voor de subsidie, moet uw aanvraag aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hieronder vindt u allereerst een lijst met algemene voorwaarden. Daarna vindt u per maatregel een overzicht van de aanvullende voorwaarden die aanvullend voor specifieke maatregel gelden. Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? Lees dan de verordening of neem contact met ons op via klimaatbestendig@bodegraven-reeuwijk.nl.

Algemene voorwaarden

 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor materiaalkosten, uitvoeringskosten en in het geval van een groen dak ook advieskosten voor de draagkrachtberekening
 • U ontvangt maximaal 500 euro subsidie per woning, bedrijfspand of perceel. In de tabel hieronder is aangegeven hoeveel subsidie u per maatregel kunt ontvangen
 • De maatregelen moeten uiterlijk drie maanden na goedkeuring van de subsidie worden uitgevoerd
 • Subsidies worden gegeven tot het subsidieplafond is bereikt. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld
 • Alleen panden die meer dan twee jaar geleden zijn opgeleverd komen in aanmerking voor subsidie
 • U komt alleen in aanmerking voor subsidie binnen bestaand dorpsgebied. Zie ook bovenstaande tekst onder het kopje “Voor wie is deze subsidie bedoeld?”
 • De gemeente beslist binnen 10 weken op een ingediende subsidieaanvraag

Voorwaarden per maatregel

Per maatregel zijn specifieke voorwaarden in de verordening opgenomen. Alleen als u voldoet aan onderstaande voorwaarden, komt u in aanmerking voor de subsidie. Check dus van tevoren goed of uw maatregel binnen de voorwaarden van onze verordening vallen:

 
Maatregel Eisen Subsidie
Groen dak

Minimaal 5m2, maximaal 20m2

Minimale wateropslagcapaciteit van 25 liter per m2

Voor de meeste groene daken heeft u geen vergunning nodig. In bijzondere gevallen wel. Een bouwvergunning is in ieder geval nodig als:

 • het pand een monument betreft (rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument)
 • Het de aanpassing van een schuin dak betreft
 • U de afwatering van het hemelwater vernieuwt of een aanpassing doet aan de installaties en afvoerpijpen
 • U de dakrand wil verhogen
 • Een constructieve verandering aan het dak nodig is
Laat altijd uw dak controleren door bij voorkeur een bouwkundige of constructeur. Hij of zij kan beoordelen of uw dak de extra belasting kan opnemen!
 • € 20,-per m2
 • Maximaal € 125,- voor advieskosten en draagkrachtberekeningen (maximaal € 75,- als de aanleg uiteindelijk niet wordt uitgevoerd omdat het dak ongeschikt blijkt te zijn)
Vervangen van verharding (stenen)

Vervanging van meer dan 5m2 verharding door

 • Planten
 • Gras
 • Grasverharding
 • € 10,- per m2
Regenton of -schutting Minimaal 200 liter
 • € 0,15 per liter
 • Maximum van € 75

NB: Wanneer de bodem van uw tuin lood bevat, is stenen vervangen voor groen niet altijd verstandig. Heeft u vragen over lood in uw bodem, neem dan contact op met de Omgevingsdienst Midden-Holland via info@odmh.nl of bel naar 088 54 50 000.

De voordelen van klimaatadaptieve maatregelen

 • Een groen dak verkoelt uw huis en verhoogt de opbrengst van uw zonnepanelen
 • Een groene tuin verkoelt uw tuin, waardoor uw woning ook minder opwarmt
 • Met een groene tuin zorgt u voor een beter afvoer van water. Zo wordt het riool ontlast en voorkomt u dat uw tuin onder water komt te staan
 • U spaart het milieu door minder energieverbruik en het hergebruik van water
 • Een groene tuin en groen dak zijn goed voor insecten, vogels en vlinders en verhogen de biodiversiteit
 • Een groene tuin en groen dak zijn ontzettend mooi!

Hoe vraagt u de subsidie aan?

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden, heeft u kennisgenomen van de verordening Subsidie Klimaatadaptieve maatregelen en wilt u subsidie aanvragen? Vul het digitale subsidie aanvraag formulier in.

Subsidieaanvraagformulier klimaatadaptatie

De aan te leveren documenten om in aanmerking te komen voor de subsidie kunt u terugvinden in het aanvraagformulier.

Er is een papieren versie beschikbaar op aanvraag. U kunt deze aanvragen door een bericht te sturen naar klimaatbestendig@bodegraven-reeuwijk.nl.

Meer informatie of vragen?

Meer informatie over de Subsidie Klimaatadaptieve maatregelen vindt u in de verordening. Heeft u vragen over deze verordening? Mail dan naar klimaatbestendig@bodegraven-reeuwijk.nl.