Stemmen in andere gemeente

De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 10 dagen vóór de datum van de verkiezing binnen zijn bij de gemeente. U kunt een kiezerspas ook bij de balie van de gemeente aanvragen. Dit kan tijdens openingstijden tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 tot 12.00 uur. U neemt daarvoor uw stempas en uw origineel identiteitsbewijs mee.