Starterslening

Met een starterslening wordt het gemakkelijker voor starters om een eerste woning te kopen. De starterslening is een extra lening, bovenop de hypotheek, bedoeld als steun in de rug voor jonge huishoudens (tot en met 35 jaar) die voor het eerst een woning kopen.

Goed om te weten

 • De starterslening wordt verstrekt voor bestaande koopwoningen met een koopprijs tot de maximale grens van € 232.000,00 k.k.
 • De starterslening bedraagt maximaal € 20.000,=.
 • De starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning.

Voorwaarden

De Starterslening is beschikbaar voor inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk die op het moment van de aanvraag dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Aanvrager en eventuele partner hebben een leeftijd van maximaal 35 jaar.
 • Aanvrager en partner hebben niet eerder een koopwoning gehad.
 • Aanvrager is op het moment van de aanvraag minimaal een jaar ingezetene; indien er sprake is van aanvrager en partner geldt deze voorwaarde voor één van beide aanvragers.
 • Aanvrager, die zich na vertrek vanwege studie zich opnieuw in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil vestigen, is op het moment van de aanvraag gedurende de voorafgaande tien jaren ten minste vier jaren aaneengesloten ingezetene geweest van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; indien er sprake is van aanvrager en partner geldt deze voorwaarde voor één van beide aanvragers.
 • In alle gevallen een maximaal jaarinkomen van € 45.000,=.

Algemene spelregels van de Starterslening

 • De lening is de eerste 3 jaar rente- en aflossingsvrij.
 • De lening heeft een looptijd van maximaal 30 jaar.
 • De marktconforme rente wordt bij aanvraag bepaald.
 • Na de eerste 3 jaar gaat de koopstarter in principe marktconforme rente en aflossing betalen.
 • Als het inkomen van de koopstarter niet toereikend is, betaalt de koopstarter een maandlast die past bij het op dat moment geldende inkomen.
 • Hertoetsing vindt plaats na het 3e, 6e, 10e en 15e jaar.
 • De Starterslening wordt altijd aangeboden onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • Bij verkoop van de woning moet de starterslening worden afgelost.
 • U kunt niet in aanmerking komen voor een starterslening als u al een koopwoning heeft gehad.

Aanvragen

Aanmelding

Als u als kandidaat-koper een huis op het oog heeft en gebruik wil maken van de Starterslening kunt u zich met het onderstaand toetsingsformulier starterslening aanmelden.

pdf Informatieblad starterslening (PDF, 187.97 KB) pdf Toetsingsformulier starterslening (PDF, 135.29 KB)

 

Het ingevulde toetsingsformulier kunt u retourneren per e-mail naar: grondzaken@bodegraven-reeuwijk.nl of per post verzonden naar: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.

Toewijzing

De gemeente toetst of aan de voorwaarden wordt voldaan voor het verkrijgen van een Starterslening.

Bij toewijzing stuurt de gemeente een voorlopige toewijzingsbrief met een officiële SVn aanvraagset Starterslening. Als binnen 2 weken na de voorlopige toewijzing geen aanvraag Starterslening bij SVn is ingediend vervalt de toewijzing.

Financiële toetsing

SVn beoordeelt de ontvangen aanvraag Starterslening en voert een financiële toets uit. Als SVn de aanvraag niet goedkeurt, stuurt SVn een afwijzingsbrief naar de aanvrager. Als SVn de aanvraag Starterslening goedkeurt, is de toewijzing definitief en stuurt SVn een offerte voor een Starterslening. Vervolgens wordt de aanvraag door SVn afgehandeld.

Meer informatie