Starterslening

Met een starterslening wordt het gemakkelijker voor starters om een eerste woning te kopen. De starterslening is een extra lening, bovenop de hypotheek, bedoeld als steun in de rug voor jonge huishoudens (tot en met 35 jaar) die voor het eerst een woning kopen.

Goed om te weten

  • De Starterslening wordt verstrekt voor de aankoop van een bestaande woning of een voormalige huurwoning waarvan de koopsom niet hoger is dan 80% van de maximale NHG-grens. Per 1 januari 2021: € 260.000,- k.k.
  • De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de maximale koopsom van de woning met een maximum van € 25.000,-

Basisvoorwaarden

De Starterslening is beschikbaar voor inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Om in aanmerking te komen voor een Starterslening dient op het moment van aanvragen te worden voldaan aan de volgende basisvoorwaarden:

1.  u heeft de leeftijd van minimaal 18 jaar en maximaal 35 jaar;
2.  u gaat voor de eerste keer een eigen woning kopen;
3.  u gaat of blijft zelf in de woning wonen waarvoor de Starterslening wordt verstrekt;
4.  u bent op het moment van aanvragen minimaal één jaar ingezetene;
5.  u wilt zich na vertrek vanwege studie opnieuw in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk vestigen.  Hierbij geldt de voorwaarde dat u gedurende de voorafgaande tien jaren ten minste vier jaren aaneengesloten ingezetene bent geweest;
6.  u hebt een maximaal (gezamenlijk) jaarinkomen van € 45.000,-

Meer aanstaande eigenaren

Als er meer aanstaande eigenaren zijn geldt ten aanzien van de basisvoorwaarden
1 tot en met 3 dat de Starterslening alleen wordt toegekend als beiden aan deze voorwaarden voldoen.

Verordening

Alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Starterslening staan vermeld in de Verordening Starterslening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2018.

Algemene spelregels van de Starterslening

  • De lening is de eerste 3 jaar vrij van maandlasten.
  • De lening heeft een looptijd van maximaal 30 jaar.
  • Na de eerste 3 jaar gaat de koopstarter in principe rente en aflossing betalen.
  • De Starterslening wordt altijd aangeboden onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
  • De Starterslening kan altijd boetevrij worden afgelost.
  • Bij verkoop van de woning moet de Starterslening worden afgelost.

Aanvragen

Wilt u zich voor een Starterslening aanmelden? Vul dan het toetsingsformulier in en e-mail dit met de gevraagde bijlagen naar grondzaken@bodegraven-reeuwijk.nl of verstuur dit naar Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, t.a.v. Team Grondzaken, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.

pdf 2021 Toelichting aanvraag Starterslening (PDF, 104.12 KB)

Toetsing gemeente

De gemeente beoordeelt uw aanmelding voor een Starterslening. Als de gemeente inhoudelijk akkoord gaat, ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief. Met deze toewijzing kunt u een aanvraag voor een Starterslening indienen bij het SVn. Is binnen 2 weken na de voorlopige toewijzing geen aanvraag voor een Starterslening ingediend bij het SVn vervalt de toewijzing.

Financiële toetsing SVn

SVn beoordeelt de ontvangen aanvraag Starterslening op basis van een krediettoets, inclusief een BKR-toets. SVn stuurt na toetsing bericht. Als SVn de aanvraag Starterslening goedkeurt, is de toewijzing definitief en stuurt SVn een offerte voor een Starterslening. Vervolgens wordt de aanvraag door SVn afgehandeld.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Starterslening kunt u contact opnemen met het team Grondzaken van de gemeente.

E: grondzaken@bodegraven-reeuwijk.nl 
T: 0172-522522