Standplaatsenbeleid

Publicatiedatum: 
17 mrt 2017
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken bekend, dat zij op 14 maart 2017 het gewijzigde concept standplaatsenbeleid hebben vastgesteld.

Ter inzage

Het concept standplaatsenbeleid ligt vanaf 20 maart 2017 gedurende zes weken ter inzage. Bijgaand treft u een digitaal afschrift van het concept beleid aan. Een fysiek exemplaar ligt tijdens de openingsuren ter inzage in het Klantcontactcentrum, Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts).

Gedurende een periode van zes weken worden belanghebbenden de mogelijkheid geboden om een reactie/zienswijze te geven op het conceptbeleid. Na deze periode zal het college de ingekomen zienswijzen betrekken bij de vaststelling van het definitieve standplaatsenbeleid.

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Jansen van Team Economie, via telefoonnummer 0172-522 522.

pdf Concept standplaatsenbeleid 14032017 (PDF, 281.67 KB)