Standplaatsenbeleid

Publicatiedatum: 
20 jul 2017
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken bekend, dat zij op 4 juli 2017 het gewijzigde standplaatsenbeleid hebben vastgesteld. Het standplaatsenbeleid is van toepassing op alle reguliere standplaatsen binnen onze gemeente en wordt toegepast bij aanvragen voor een vergunning.

Het concept standplaatsenbeleid heeft vanaf 20 maart jl. voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is belanghebbenden de mogelijkheid geboden om zienswijzen in te dienen. Alle ingekomen zienswijzen zijn betrokken bij de totstandkoming van het definitief vastgestelde standplaatsenbeleid.

Bijgevoegd treft u het vastgestelde standplaatsenbeleid en de Nota van beantwoording waarin u een overzicht aantreft van alle ingekomen zienswijzen en de beantwoording hiervan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Jansen van Team Economie, via telefoonnummer 0172-522 522.

pdf Standplaatsenbeleid (PDF, 267.93 KB)

pdf Nota van beantwoording standplaatsenbeleid (PDF, 214.4 KB)