Spoorwegovergang

Vanaf 13 december 2021 rijden er extra treinen op de spoorverbinding Leiden-Utrecht. In de spits kan je dan op station Bodegraven vier keer per uur instappen op een trein naar Leiden of naar Utrecht. Zo werken we aan een betere bereikbaarheid voor inwoners en bedrijven van onze gemeente. Om elk kwartier een spitstrein te kunnen laten rijden tussen Leiden-Utrecht, werkt ProRail samen met de provincie Zuid-Holland en de betrokken gemeentes aan de veiligheid van verschillende overwegen.

Binnen Bodegraven en in Nieuwerbrug vinden er op verschillende locaties aanpassingen plaats. Hierbij gaat het vooral om het veiliger maken van de spoorwegovergangen en het opheffen van Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s). ProRail omschrijft de verschillende maatregelen op het traject.

Goudseweg

De meest in het oog springende maatregel in onze gemeente is de aanpassing van de spoorovergang Goudseweg. Kijk hiervoor ook de korte toelichting van wethouder Inge Nieuwenhuizen.

Inge Nieuwenhuizen vertelt over werkzaamheden spoorwegovergang Goudseweg

Om filevorming op de spoorovergang te voorkomen, is het noodzakelijk om aanpassingen te doen aan de voetgangersoversteekplaatsen. Zo wordt het zebrapad op de Spoorlaan verder richting het station verlegd en passen we de oversteekplaats op de Goudseweg aan. Door de bestaande rijstroken naar buiten te buigen, creëren we daar een middeneiland, waardoor de Goudseweg in twee stappen, veilig, kan worden overgestoken.

zebrapad Goudseweg

Verder komt er bij de Goudseweg meer opstelruimte voor fietsers en wordt de bestaande fietsroute breder. Zo wordt de route voor fietsers vanaf de Goudseweg richting het centrum van Bodegraven en weer terug duidelijker en veiliger.

De werkzaamheden staan gepland voor de week van 18 tot en met 24 oktober, voor scholieren is dat de herfstvakantie. In het weekend van 22 tot en met 24 oktober rijden er ook geen treinen. Meer over de precieze planning, de bereikbaarheid en omleidingsroutes ziet u in de  tekeningen en in de bewonersbrieven: In het kort:

  • Tot 15 okt: beperkte hinder voor verkeer
  • 16-24 okt: omleiding autoverkeer (doorgaand verkeer om het dorp heen, bestemmingsverkeer: over Vrije Nesse / Oud Bodegraafseweg)
  • 18-24 okt: omleiding fietsers en voetgangers over het station
  • 22-24 okt: geen treinverkeer
  • Vanaf 25 okt: open voor alle verkeer
pdf 6 oktober - Tekening omleiding lokaal verkeer (PDF, 546.44 KB) pdf 6 oktober - Tekening 2 omleiding lokaal verkeer (PDF, 856.37 KB) pdf bewonersbrief spoorwegovergang Goudseweg 21 juli 2021 (PDF, 70.7 KB) pdf bewonersbrief spoorwegovergang Goudseweg 24 september 2021 (PDF, 132.43 KB)

Verdere achtergrondinformatie vindt u hier:

pdf Definitief ontwerp herinrichting Goudseweg tbv een veilige spoorwegovergang (PDF, 608.22 KB) pdf Veel gestelde vragen werkzaamheden spoorwegovergang Goudseweg (PDF, 75.8 KB)

Samenwerking

Om de extra treinen te kunnen laten rijden werken provincie Zuid-Holland, ProRail en de betrokken gemeentes aan de veiligheid van de verschillende overwegen en een aantal spoorse maatregelen. Met het zetten van een handtekening op een bouwbord bekrachtigden gedeputeerde Frederik Zevenbergen, wethouder Inge Nieuwenhuizen van Bodegraven-Reeuwijk en ProRail-regiodirecteur Helga Cuijpers eind september de samenwerking. Klik op de foto voor een video.

ondertekening samenwerking Spitspendel ProRail Provincie Zuid-Holland Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Wilt u meer weten?

U kunt projectleider Laurens Smits bereiken via lsmits@bodegraven-reeuwijk.nl of telefonisch contact met hem opnemen via 0172-522 522.