Schone Lucht Akkoord getekend

Publicatiedatum: 
14 jan 2020
Op maandag 13 januari hebben 9 provincies en ruim 35 gemeenten met minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) het Schone Lucht Akkoord getekend. Het akkoord gaat uit van 50% gezondheidswinst in 2030 door schonere lucht ten opzichte van 2016. Wethouder Jan Leendert van den Heuvel tekende namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De gemeente onderschrijft daarmee het belang van schone lucht. Het draagt bij aan de gezondheid en maakt onze gemeente aantrekkelijk om in te leven.

De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren 90 enorm verbeterd. Toch overlijden jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen verplichten zich jaarlijks de voortgang te laten zien. In Bodegraven-Reeuwijk wordt al op diverse plaatsen samen met de Milieuraad en wijkteams rondom de klok de luchtkwaliteit gemeten. Dit blijven we doen.