Risicokaart

Een benzinestation in uw wijk? Een bedrijf in de omgeving dat met gevaarlijke stoffen werkt? Of wilt u weten welke plekken een groter risico hebben op wateroverlast? Op de risicokaart van Zuid-Holland krijgt u inzicht in de risico's die voor u van belang zijn.

Waarom een risicokaart?

De risicokaart geeft burgers, beleidsmakers en beleidsuitvoerders meer inzicht in de aanwezige risico's in hun omgeving, waardoor zij zich beter kunnen voorbereiden op mogelijke rampen.

Hoe werkt het?

Op www.risicokaart.nl kunt u, door het invoeren van uw postcode of woonplaats, bekijken of en welke risico's er bij u in de buurt zijn en wat u in zo'n geval kunt doen.

Vragen?

De risicokaart geeft een overzicht. Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de gemeente, team Veiligheid tel. (0172) 522522.