Rioolonderzoek de Meije

Publicatiedatum: 
3 mei 2018
Het (druk)rioolstelsel van de Meije is ontworpen voor de afvoer van afvalwater, maar zeer waarschijnlijk is er ook hemelwater op aangesloten. Hierdoor ontstaan in het rioolstelsel vaak storingen en overstortingen van vervuild water op de polder. Om dit op te lossen laten wij onderzoek doen naar verkeerd aangesloten leidingen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de firma RioolZorg B.V. uit Waalwijk. Deze firma heeft een methode ontwikkeld (Riosonic) waarmee zij met een geluidsbron kunnen controleren of een regenpijp, afvoerputje enz. op het riool is aangesloten. De inspectie duurt slechts enkele minuten per perceel. Bij elk hemelwaterlozingstoestel zal de inspecteur een sensor tegen de buitenkant van het object drukken om de geluidssignalen op te vangen. Na enkele seconden is de meting voltooid. In onderstaand filmpje ziet u hoe dat in zijn werk gaat.

Open het filmpje door op de afbeelding te klikken.

Woerden en Nieuwkoop

Het Bodegraafse (druk)rioolstelsel in de Meije betreft niet alleen de adressen in Bodegraven maar ook een aantal adressen van de buurgemeenten Nieuwkoop en Woerden. Ook deze adressen worden in het onderzoek meegenomen.

Betreden van percelen

Om dit onderzoek uit te kunnen voeren moeten de medewerkers van RioolZorg wel de particuliere percelen betreden. Zij hoeven echter niet in de woningen te zijn. De medewerkers van RioolZorg kunnen zich legitimeren en zullen nooit zonder toestemming een particulier perceel betreden.

Medewerking

Aan de bewoners die nog niet hebben aangegeven toestemming te verlenen om het perceel te betreden en/of een afspraak te maken voor een specifiek dagdeel waarop het onderzoek uitgevoerd kan worden vragen wij om alsnog te reageren op dit verzoek van RioolZorg. Een 100% deelname vergroot de kans om het rioolstelsel zo optimaal mogelijk te laten werken en de kans op storingen zo klein mogelijk te houden.

Ontstaan van overstortingen

Het (druk)rioolstelsel van de Meije bestaat uit een uitgebreid netwerk van minigemalen, opvoergemalen en persleidingen. Dit stelsel is ontworpen voor de afvoer van afvalwater. De praktijk leert ons dat er zeer waarschijnlijk ook hemelwater op het stelsel aangesloten is. Dit kunnen bijv. regenpijpen, schrobputjes, kolken en drainage zijn.

Het gevolg is dat het rioolstelsel bij neerslag vaak storingen geeft, waardoor overstorten plaatsvinden van dit vervuilde water op de polder. Dit is niet alleen iets dat wij als gemeente graag tot een minimum zouden willen beperken maar ook de bewoners die nabij een overstort wonen zouden dit graag zien veranderen. Daarnaast eist het hoogheemraadschap een minimalisering van het aantal overstortingen.