Regionale Energie Strategie (RES)

Duurzaamheid houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Daarom zoekt gemeente Bodegraven-Reeuwijk de samenwerking op met andere gemeenten in de regio Midden-Holland. De regionale tafel duurzaamheid Midden-Holland zet zich in om een regionale bijdrage te leveren aan de wereldwijde duurzaamheidsopgaven, waar dat regionaal mogelijk is en waar die regionale aanpak effectiever is. Bijvoorbeeld met de Regionale Energie Strategie (RES), waar we met regio Midden - Holland gezamenlijk kijken naar de opgave om meer duurzame energie op te wekken.

Na de vaststelling van de concept-RES in september 2020 is - ondanks de beperkingen als gevolg van het Covid-19 virus - een participatietraject ingezet. Inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en volksvertegenwoordigers konden via digitale enquêtes (die meer dan 1250 keer zijn ingevuld) en lokale en regionale bijeenkomsten (waaraan meer dan 250 Midden-Hollanders hebben deelgenomen) meepraten over verschillende manieren om in Midden-Holland hernieuwbare elektriciteit op te wekken. De opbrengsten zijn als maatschappelijke adviezen meegewogen en meegenomen in de RES 1.0. De communicatie en participatie houdt hiermee niet op. Integendeel, want in de uitwerking van zoekgebieden naar concrete locaties voor duurzame opwek zal het gesprek met belanghebbenden regionaal en lokaal actief worden vervolgd. Lokaal eigendom is daarbij een vitaal uitgangspunt. Op 23 juni 2021 bespreekt de gemeenteraad de RES 1.0.

U kunt meer lezen over de RES 1.0 en de plannen van Regio Midden-Holland op www.resmiddenholland.nl