Regionale Energie Strategie (RES)

Duurzaamheid houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Daarom zoekt gemeente Bodegraven-Reeuwijk de samenwerking op met andere gemeenten in de regio Midden-Holland. De regionale tafel duurzaamheid Midden-Holland zet zich in om een regionale bijdrage te leveren aan de wereldwijde duurzaamheidsopgaven, waar dat regionaal mogelijk is en waar die regionale aanpak effectiever is. Bijvoorbeeld met de Regionale Energie Strategie (RES), waar we met regio Midden - Holland gezamenlijk kijken naar de opgave om meer duurzame energie op te wekken.

Eind juni heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk de RES 1.0 vast gesteld. Samen met de vier andere gemeenten in de regio, de provincie Zuid-Holland en de waterschappen hebben wij de RES 1.0 opgestuurd. Om zover te komen, hebben in de afgelopen maanden overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en diverse maatschappelijke organisaties in Midden-Holland met elkaar samengewerkt. Samen hebben zij zoekgebieden aangewezen die geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie uit zon en wind. De voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op grote daken en langs rijks- en provinciale wegen. Mocht dit niet genoeg elektriciteit opleveren, dan worden de opties voor windmolens langs deze wegen bekeken. Een aantal gemeenten hebben laten weten voorlopig niet voor windenergie te kiezen.     

De communicatie en participatie houdt hiermee niet op. Integendeel, want in de uitwerking van zoekgebieden naar concrete locaties voor duurzame opwek wordt het gesprek met belanghebbenden regionaal en lokaal actief vervolgd. De regio vindt het belangrijk dat inwoners mee kunnen profiteren, bijvoorbeeld door ze mede-eigenaar te maken van energieprojecten.

U leest de RES 1.0 en meer over de plannen van Regio Midden-Holland op www.resmiddenholland.nl