Regionale Energie Strategie (RES)

Duurzaamheid houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Daarom zoekt gemeente Bodegraven-Reeuwijk de samenwerking op met andere gemeenten in de regio Midden-Holland. De regionale tafel duurzaamheid Midden-Holland zet zich in om een regionale bijdrage te leveren aan de wereldwijde duurzaamheidsopgaven, waar dat regionaal mogelijk is en waar die regionale aanpak effectiever is. Bijvoorbeeld met de Regionale Energie Strategie, waar we met regio Midden - Holland gezamenlijk kijken naar de opgave om meer duurzame energie op te wekken.

U kunt meer lezen over de concept Regionale Energie Strategie en de plannen van Regio Midden-Holland op www.resmiddenholland.nl

Op de website van de regio Midden-Holland leest u meer over de samenwerking en de Regionale Energie Strategie.