Reeuwijk Raadhuisweg-Zoutmansweg

De Raadhuisweg-Zoutmansweg wordt opnieuw ingericht. De dorpsroute van Reeuwijk-Brug wordt veiliger en overzichtelijker.

Wat en waarom

De Raadhuisweg/Zoutmansweg is de dorpse weg van Reeuwijk-Brug. Door de herinrichting van het Treebord is er meer verkeer op de dorpsroute. Tot aan de definitieve besluitvorming over de herinrichting in het najaar van 2020 doet de gemeente een aantal proeven om de snelheid omlaag te brengen, het aantal voertuigen te verminderen en het dorpse karakter van de Raadhuisweg/ Zoutmansweg te benadrukken. In 2016 is de Reeuwijkse Randweg aangelegd zodat het doorgaand verkeer van de A12 en Reeuwijk naar Gouda kan en vice versa. Door het verkeer gebruik te laten maken van de Randweg is er minder verkeer op de Raadhuisweg-Zoutmansweg zodat deze een dorpse route kan worden.

Wanneer?

Tot aan de herinrichting najaar 2020 worden proeven gedaan en maatregelen genomen op de Raadhuisweg/Zoutmansweg om snelheid terug te brengen en het aantal voertuigen te verminderen.