Reeuwijk Raadhuisweg-Zoutmansweg

De Raadhuisweg-Zoutmansweg wordt opnieuw ingericht. De dorpsroute van Reeuwijk-Brug wordt veiliger en overzichtelijker.

Wat en waarom

De Raadhuisweg/Zoutmansweg is de dorpse weg van Reeuwijk-Brug. Door de herinrichting van het Treebord is er meer verkeer op de dorpsroute. Tot aan de definitieve besluitvorming over de herinrichting in het najaar van 2020 doet de gemeente een aantal proeven om de snelheid omlaag te brengen, het aantal voertuigen te verminderen en het dorpse karakter van de Raadhuisweg/ Zoutmansweg te benadrukken. In 2016 is de Reeuwijkse Randweg aangelegd zodat het doorgaand verkeer van de A12 en Reeuwijk naar Gouda kan en vice versa. Door het verkeer gebruik te laten maken van de Randweg is er minder verkeer op de Raadhuisweg-Zoutmansweg zodat deze een dorpse route kan worden.

Wanneer?

Tot aan de herinrichting najaar 2020 worden proeven gedaan en maatregelen genomen op de Raadhuisweg/Zoutmansweg om snelheid terug te brengen en het aantal voertuigen te verminderen.

Planning

Oktober – December 2019:

 • Nieuwsbrief 1.
 • Boa’s spreken automobilisten aan op rijgedrag.
 • Handhaving van politie op snelheid en inrijverbod vrachtwagens.
 • Bebording waarmee de scooters en brommers naar de rijbaan worden verwezen.
 • Plaatsing van een extra snelheidsdisplay.
 • Proef met éénrichtingsverkeer op het gedeelte tussen de rotonde Oude Tol en de aansluiting met de A12, de Goudsestraatweg. Inzet hierbij is om het doorgaand verkeer van Gouda naar de A12 te ontmoedigen.
 • Aanpassen van de poortconstructie ingang Zoutmansweg

Januari – April 2020:

 • Ophalen en analyseren meetgegevens proefmaatregel éénrichtingsverkeer Goudsestraatweg.
 • Opzet peiling wordt afgerond.
 • Communicatie over peiling.
 • Bewonersonderzoek via panel ‘Bodegraven-Reeuwijk Spreekt’ waarin gevraagd wordt naar de ervaringen en meningen van bewoners en ondernemers over de proef éénrichtingsverkeer Goudsestraatweg.
 • Terugkoppeling aan college en raad.
 • Uitbrengen van Nieuwsbrief 2.

Mei 2020 – Augustus 2020

 • Uitbrengen van Nieuwsbrief 3.
 • Bewonersonderzoek via panel ‘Bodegraven-Reeuwijk Spreekt’ waarin gevraagd wordt naar de ervaringen en meningen van bewoners en ondernemers over de proef ‘voorjaarsmaatregelen 2020’.
 • Met bewoners Inrichtingsplan realiseren (groen en lantarenpalen)
 • Start traject definitief inrichtingsplan

September 2020- December 2020

 • Uitvoering inrichting Raadhuisweg/Zoutmansweg