Reeuwijk Raadhuisweg-Zoutmansweg

Voorlopig ontwerp Raadhuisweg/Zoutmansweg: meer ruimte voor fietsers en dorpse uitstraling

Zoals u misschien al weet of hebt gelezen, willen wij dat de Raadhuisweg/Zoutmansweg een dorpse weg wordt waar de snelheid omlaag gebracht is. We stimuleren het doorgaand verkeer om van de randweg gebruik te maken in plaats van de Raadhuisweg/Zoutmansweg. Daarnaast geven we fietsers volop de ruimte en stimuleren we op die manier het fietsgebruik. Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorlopig ontwerp voor de herinrichting in juli vastgesteld waarbij de afweging tussen het scenario met en zonder doorfietsroute is gemaakt. Het college heeft gekozen voor een (voorlopig) ontwerp met een doorfietsroute op basis van aangevraagde subsidie bij provincie Zuid-Holland. 

De stukken op basis waarvan het college een besluit heeft genomen liggen gedurende de maand september tot en met halverwege oktober ter inzage. Hierbij leggen we uit waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt. U kunt hierover vragen aan ons stellen. Dit kan zowel digitaal als tijdens de inloopavonden. Het uitgangspunt is een dorpse inrichting, waarbij de mogelijkheid van fietsen op het pad gehandhaafd blijft. In het scenario met doorfietsroute krijgen fietsers ook op de weg de ruimte om veilig te fietsen.

Door de aanleg van de Reeuwijkse Randweg en een aantal andere ingrepen aan de Raadhuisweg/Zoutmansweg rijden er een stuk minder auto’s en vrachtwagens over deze weg. Op sommige stukken is er wel bijna 70% minder verkeer. Door het verkeer te blijven stimuleren gebruik te maken van de Randweg is er minder verkeer op de Raadhuisweg-Zoutmansweg zodat deze alle kansen heeft een dorpse route te mogen zijn.

Met het voorlopig ontwerp kiest het college ervoor dat de Raadhuisweg/Zoutmansweg de doorfietsroute van Bodegraven naar Gouda wordt en de fietser alle ruimte krijgt. Deze keuze sluit aan bij de ambitie van gemeente Bodegraven-Reeuwijk om fietsgebruik te stimuleren. De schoolroute, het Nijntjepad blijft in stand en fietsen op het pad blijft mogelijk. Daarnaast voorzien we de rijbaan van twee fietsstroken van elk 2 meter breed. De doorfietsroute is naast eigen inwoners vooral gericht op scholieren, forenzen en toeristen. Voor het uitvoeren van deze doorfietsroute is de gemeente wel afhankelijk van subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Benutten Breevaart

Met de realisatie van plekken aan het water worden bijzondere plekken gerealiseerd waarbij de dorpse uitstraling nog meer tot haar recht komt en de Breevaart wezenlijk onderdeel uitmaakt van het dorpse eindbeeld. Inwoners en passanten kunnen op deze plekken verblijven en genieten van de prachtige omgeving terwijl er invulling gegeven wordt aan een landelijke en dorpse uitstraling. Daar het gaat om een doorgaande rechte weg van bijna 2 kilometer zijn deze plekken noodzakelijk als onderbreking waardoor ook het gedrag en hiermee snelheid wordt beïnvloed.

Oproep tot meedenken over groen, verlichting en parkeren

Op dinsdag 22 september 2020 en vrijdag 25 september 2020 organiseren wij een inloopavond over de plannen voor de herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg. Wij nodigen u hierbij van harte uit om te komen.

Programma inloopavonden en digitale participatie

Tijdens de inloopavonden tonen wij via schetsen en sfeerimpressies hoe de vernieuwde Raadhuisweg/Zoutmansweg eruit komt te zien, wij leggen u uit waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt en u kunt vragen aan ons stellen. Daarnaast nodigen wij u uit om met ons mee te denken over type lichtmasten, soorten groen en locaties van parkeervakken.  U kunt op basis van meerkeuze voor de eerste twee onderdelen uw voorkeur uitspreken. Het is ook mogelijk om uw voorkeur digitaal uit te geven.

Tijden en locatie

Het is belangrijk dat we de coronamaatregelen naleven met elkaar. Daarom werken we met tijdsblokken waar u zich van tevoren voor aanmeldt. U kunt zich vanaf 15 september 2020 aanmelden voor de volgende tijdsblokken:

•        dinsdag 22 september tussen 21.00 en 22.00 uur;

•        vrijdag 25 september tussen 20.00 en 21.00 uur;

•        Vrijdag 25 september 21.00 en 22.00 uur.

Met de opstelling van de inloopavond houden wij rekening met de geldende coronamaatregelen. Dit betekent dat maximaal 20 personen zich kunnen inschrijven per tijdsblok. De inloopavonden vinden plaats in zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1 in Reeuwijk. 

Ondernemers kunnen zich voor het tijdsblok dinsdag 22 september tussen 20.00 en 21.00 uur aanmelden. Dit kan door het sturen van een email naar info@bodegraven-reeuwijk.nl. Let op! Ook hier kunnen zich maximaal 20 personen zich inschrijven.

Terinzagelegging en online mogelijkheden

Bent u niet in de gelegenheid om naar een inloopavond te komen of is het door u gewenste tijdblok vol en heeft u vragen of opmerkingen? Neem hiervoor contact op met Barbara Wortman via 0172 522 522 of via info@bodegraven-reeuwijk.nl. Ook bij overige vragen over dit project kunt u contact met haar opnemen.

Vervolg

Al uw op- en aanmerkingen en voorkeuren worden door ons verzameld en maken onderdeel uit van de besluitvorming die door het college plaatsvindt. Wij informeren u over het door het college vastgestelde definitief ontwerp. Het definitief ontwerp en hoe is omgegaan met uw reactie kunt u na besluitvorming begin november 2020 bekijken op onze website. Wij informeren u via de lokale media zodra het besluit is genomen.

Begin november 2020 besluit het college wat het definitief ontwerp wordt. Hierna starten we met de uitvoering begin 2021. Volgens de planning ronden we de werkzaamheden ook in 2021 af.

Een vergelijking van de varianten

Door middel van de in de bijlage 1 opgenomen matrix worden de varianten nader toegelicht.

pdf Bijlage 1 Matrix een vergelijking tussen de scenarios (PDF, 392.22 KB) pdf Bijlage 2 Uitwerking scenario 1 DFR ontwerp (PDF, 2.25 MB) pdf Bijlage 2a Uitwerking scenario 1 DFR Profiel en 3D impressie (PDF, 2.26 MB) pdf Bijlage 3 Uitwerking scenario 2 Geen DFR ontwerp (PDF, 1.03 MB) pdf Bijlage 3a Uitwerking scenario 2 Geen DFR Profiel en 3D impressie (PDF, 2.16 MB)

Digitale participatie

Met de herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg krijgt ook het uiterlijk van de straat een nieuw jasje. We zijn erg benieuwd naar welk type lichtmast en samenstelling van het groen uw voorkeur uitgaat. Ook uw mening over de nieuw in te richten parkeerplaatsen stellen we zeer op prijs. Hiervoor hebben we een vragenlijst met Microsoft Forms opgesteld.

We vragen u een e-mailadres op te geven ter controle van het antwoord. Dit e-mailadres wordt na verwerking van de antwoorden weer uit ons systeem verwijderd. Hierna kan deze tot 30 dagen in ons systeem aanwezig blijven als onderdeel van back-ups.

Antwoorden kunnen worden ingestuurd van 3 september tot en met 15 oktober 2020.

Door op deze link te klikken, gaat u naar de vragenlijst.

Inschrijven inloopavond

Op dinsdag 22 september 2020 en vrijdag 25 september 2020 organiseren wij een inloopavond over de plannen voor de herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg. Om dit in verband met het Coronavirus zo veilig mogelijk te kunnen doen, vinden de inloopavonden plaats in tijdsblokken waar maximaal 20 personen zich voor kunnen inschrijven. Hiervoor vragen we u om van te voren te reserveren en bij aanvang het e-mailadres op te geven waarmee u zich heeft ingeschreven.

Dit e-mailadres wordt na afloop van de inloopavonden weer uit ons systeem verwijderd. Hierna kan deze tot 30 dagen in ons systeem aanwezig blijven als onderdeel van back-ups.

Reserveren kan vanaf 15 september 2020 via deze link.

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts.