Reeuwijk Raadhuisweg-Zoutmansweg

Raadhuisweg en Zoutmansweg krijgen definitief vorm: Alle ruimte voor de fietser

Op 15 december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders het definitieve ontwerp vastgesteld voor de inrichting van de Raadhuisweg en Zoutmansweg in Reeuwijk-Brug. De provincie Zuid-Holland heeft een subsidie toegekend aan de gemeente voor de herinrichting van de Raadhuisweg en Zoutmansweg als onderdeel van een doorfietsroute. Betrokken wethouder Inge Nieuwenhuizen: “Het uiteindelijke ontwerp voor de inrichting staat nu vast en daar ben ik blij mee. We realiseren hiermee twee doelen uit ons raadsprogramma: we verbeteren de verkeerssituatie in Reeuwijk-Brug en we stimuleren het gebruik van de fiets. De uitvoering kan nu beginnen. Het ziet er straks, met de dorpse inrichting, echt mooi uit!”

pdf Definitief ontwerp (PDF, 2.08 MB)

Doorfietsroute

Met dit definitieve ontwerp kiest het college ervoor dat de Raadhuisweg en Zoutmansweg onderdeel worden van de doorfietsroute van Bodegraven naar Gouda. De route krijgt een mooie dorpse uitstraling en de fietser krijgt er alle ruimte. Deze keuze sluit aan bij de ambitie van gemeente Bodegraven-Reeuwijk om het fietsgebruik te stimuleren. Op de weg komen twee fietsstroken van elk twee meter breed. Daarnaast blijft het fietsen op het huidige pad mogelijk.

Groen, verlichting en parkeren

Tijdens de inspraakavonden en gedurende de periode van terinzagelegging zijn bij bewoners reacties gepeild en is informatie opgehaald. Waar mogelijk zijn de gewenste aanpassingen meegenomen in het definitief ontwerp. Zo hebben de inwoners van de gemeente hun wensen op het gebied van groen, verlichting en parkeren aangegeven.

pdf Participatie digitaal (PDF, 432.73 KB)

Plekken aan het water

Aan het water komen vijf verschillende plekken langs de weg. De gemeente is in overleg met de omwonenden om hier invulling aan te geven. Een eerste proef met omwonenden van één van de plekken heeft tot goede samenwerking en afstemming geleid. Dat bevestigen Els van Dam en Gino Stoelinga als woordvoerders van een overgroot deel van de bewoners rond deze plek: “Sinds de inspraakprocedure is gestart en we onze bezwaren en ideeën voor verbetering hebben ingediend, hebben we nauw contact gehad met de gemeente om samen tot een invulling te komen. We hebben dit ervaren als een fijne samenwerking. We hebben zelf in grote lijnen meebepaald hoe het stukje vlakbij ons huis eruit komt te zien.”

Om de herinrichting van de weg niet te vertragen, zijn de locaties van de plekken aan het water al wel meegenomen in het ontwerp, maar nog niet de daadwerkelijke invulling daarvan. Die volgt na de afstemming met de direct betrokken mensen van alle plekken. In januari zet de gemeente de eerder genoemde proef namelijk voort. Met de omwonenden van de overige plekken aan het water worden dan ook die punten op een goede manier vorm gegeven.

pdf Voorbeeld plekken aan het water (PDF, 2.86 MB)

Vervolg

De uitvoering van het werk aan de Raadhuisweg en Zoutmansweg start naar verwachting in juli 2021. Rond de jaarwisseling zijn de werkzaamheden afgerond.

Onderliggende documenten

pdf grafief tellingen motorvoertuigen (PDF, 630.31 KB) pdf grafiek tellingen fietsers en bromfietsers (PDF, 541.58 KB)

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem hiervoor contact op met projectleider Barbara Wortman via 0172 522 522 of via info@bodegraven-reeuwijk.nl. Ook bij overige vragen over dit project kunt u contact met haar opnemen.