Reeuwijk Raadhuisweg-Zoutmansweg

De Raadhuisweg-Zoutmansweg wordt opnieuw ingericht. De dorpsroute van Reeuwijk-Brug wordt veiliger en overzichtelijker.

Wat en waarom

De Raadhuisweg/Zoutmansweg is de dorpse weg van Reeuwijk-Brug. Door de herinrichting van het Treebord is er meer verkeer op de dorpsroute. Tot aan de definitieve besluitvorming over de herinrichting in het najaar van 2020 doet de gemeente een aantal proeven om de snelheid omlaag te brengen, het aantal voertuigen te verminderen en het dorpse karakter van de Raadhuisweg/ Zoutmansweg te benadrukken. In 2016 is de Reeuwijkse Randweg aangelegd zodat het doorgaand verkeer van de A12 en Reeuwijk naar Gouda kan en vice versa. Door het verkeer gebruik te laten maken van de Randweg is er minder verkeer op de Raadhuisweg-Zoutmansweg zodat deze een dorpse route kan worden.

Wanneer?

Tot aan de herinrichting najaar 2020 worden proeven gedaan en maatregelen genomen op de Raadhuisweg/Zoutmansweg om snelheid terug te brengen en het aantal voertuigen te verminderen.

Optimale ruimte voor de fietser

De provincie heeft de ambitie om fietsgebruik te stimuleren. Samen met betrokken gemeentes wordt gezocht naar routes waarbij fietsers snel en veilig van A naar B kan komen en daarbij optimaal worden gefaciliteerd. In de Toekomstagenda SFR (snel fiets route) is de voorkeursroute Gouda – Utrecht via Woerden als route opgenomen. De voorkeursroute op dit traject gaat vanaf station Gouda, via de Raadhuisweg/Zoutmansweg naar Bodegraven en vervolgens verder richting Utrecht. Deze route is bepaald op basis van diverse criteria, waar onder bereikbaarheid van diverse bestemmingen, woon-werk fietsverkeer, medegebruik (scholieren etc.) en verkeersintensiteiten.

2 scenario's

De gemeente werkt al enige tijd aan de het ontwerp voor de herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg. Er liggen nu twee scenario’s; een herinrichting met of zonder doorfietsroute. In beide scenario’s is het uitgangspunt een dorpse inrichting, waarbij het pad van alles gehandhaafd blijft. In het scenario met doorfietsroute krijgen fietsers ook op de weg de ruimte om veilig te fietsen. Het college stelt het definitief ontwerp voor de inrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg in juli vast en maakt daarbij de afweging tussen het scenario met en zonder doorfietsroute. Na de zomer nodigen we de inwoners uit om mee te denken in de keuze van lichtmasten, groen en exacte locatie van parkeervakken. Het streven is in de loop van 2021 de herinrichting te voltooien.