Reeuwijk-Brug West

In 2016 is gestart met het opstellen van de plannen voor de herinrichting van Reeuwijk-Brug West. Begin 2018 is het ontwerp voor de herinrichting vastgesteld en is het werk aanbesteed. Eind 2018 is Bunnikgroep gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan grofweg uit het aanbrengen van een nieuw rioolstelsel, het ophogen en vervolgens aanbrengen van nieuwe klinkerverharding. In combinatie net de herinrichting wordt door Stedin het elektra- en gasnetwerk aangepast.

In 2016 zijn we, samen met inwoners, gestart met een ontwerpsessie voor de nieuwe herinrichting. Tijdens deze sessie zijn alle aandachtspunten aan bod gekomen en meegenomen in het opstellen van een Voorlopig Ontwerp. Dit ontwerp is eind 2017 aan de inwoners uit de wijk gepresenteerd. De opmerkingen die op het Voorlopig Ontwerp zijn gemaakt hebben we vervolgens verwerkt in het Definitief Ontwerp voor de herinrichting. Eerder dit jaar heeft het college van burgemeester en wethouders het Definitief Ontwerp vastgesteld.

Informatieavond 17 oktober 2019

 

Het was een vol Huis van Alles tijdens de inloopavond over de herinrichting van Reeuwijk-Brug West. Wij hebben de bewoners vooral aangegeven waarom de werkzaamheden op een andere manier worden uitgevoerd. Bewoners konden zich vinden in de aanpassingen en de vertraging die dit tot gevolg heeft. De presentatie van deze avond kunt u hier nog eens nalezen:

pdf Presentatie inloopavond 17 oktober 2019 (PDF, 7.36 MB)

Planning

De herinrichting van de wijk vindt gefaseerd plaats. Deze fasering wordt ingegeven door de aanleg van een nieuw rioolstelsel en de urgentie om bepaalde straten aan te pakken. Met de fasering proberen we zo veel mogelijk per straat of groep van straten de wijk aan te pakken.

Vooruitlopend op de start van de gemeentelijke werkzaamheden vervangt Stedin het elektra- en gasnetwerk. Daarnaast gebruikt Rekam de herinrichting om een glasvezel netwerk in de wijk aan te leggen.

Volgens de globale planning worden in 2019 de omgeving van het winkelcentrum Buggehoofd, de John Raedeckersingel, de Anne Frankstraat en het doodlopende deel van de Bernadottestraat aangepakt. De exacte en gedetailleerde planning van de werkzaamheden wordt in samenspraak met aannemer Bunnikgroep opgesteld.

Bruggehoofd wordt Westplein

Op 14 september werd het vernieuwde winkelcentrum feestelijk geopend. Het kreeg ook meteen een nieuwe naam: Westplein.


Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met dhr. E. van Bijsterveld,  bereikbaar via telefoonnummer (0172) 522 522 of via e-mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl.

Voor actuele informatie over de lopende werkzaamheden kunt u contact opnemen met Bunnikgroep, dhr. Wijland. Hij is bereikbaar op 0172 – 552 200 of via e-mailadres reeuwijkbrugwest@bunnikgroep.nl.

Bijlagen:

pdf DO-RWB-W_Ontwerpmotivatie herinrichting_RWB-W (PDF, 313.71 KB) pdf DO-RWB-W_Nota van beantwoording (PDF, 380.83 KB)

Tekeningen nieuwe herinrichting:

1. Van Bruchemwerf, Kennedysingel Zuid, Dorus Rijkerstraat Zuid, Rembrandtstraat West en Albert Schweitzerstraat West.

2. Van Heuven Goedhartstraat West, Dorus Rijkerstraat Noord, Anne Frankstraat Zuid, Kennedysingel Midden en Doormanstraat.

3. Kennedysingel Noord, Anne Frankstraat Noord, Tasmanstraat, Van der Veenstraat, Van  Staverenstraat Noord, Groen van Prinstererlaan West en Van Goghstraat Noord.

4. Rembrandtstraat Oost, Albert Schweitzerstraat Midden, Douwes Dekkerstraat, Van Beresteinstraat, Brederodestraat en Beijerenstraat. 

5. Beijerenstraat, Van Staverenstraat Zuid en Albert Schweitzerstraat Midden.  

6. Van Heuven Goedhartstraat Midden, Van Staverenstraat Midden, Bernadottestraat Noord en Winkelcentrum Westplein.

7. Van Staverenstraat Midden en Noord.

8. Bernadottestraat Zuid, Albert Schweitzerstraat Oost, Koningin Wilhelminahof en Koningin Wilhelminastraat Zuid.

9. Bernadottestraat Midden, Koningin Wilhelminastraat Noord, Jan van Hoofstraat Zuid, John Raedeckersingel Zuid, Van Heuven Goedhartstraat Oost, Plesmanstraat en Sonja Meijerpad.

10. Jan van Hoofstraat Midden, John Raedeckersingel Midden, Tasmanpad, Kamerlingh Onnesstraat en Van Goghstraat Midden.

11. Jan van Hoofstraat Noord, John Raedeckersingel Noord, Van Goghstraat Noord, Boerhaavestraat, Groen van Prinstererlaan Oost en Groenezoom.