Reeuwijk-Brug West

De noodzaak om Reeuwijk-Brug West opnieuw in te richten is urgent. Inmiddels is 23% van de wegen opnieuw ingericht. “Tijdens de uitvoering van de eerste fase zijn we helaas tegen een aantal onvoorziene problemen aangelopen. Zonder ingrijpen zou het project veel duurder worden en langer duren. Dit is geen optie,” aldus wethouder Kees Oskam, “We nemen daarom verschillende maatregelen om er voor te zorgen dat de afgesproken kwaliteit gehandhaafd blijft.”

Eén van de maatregelen is dat het rioolplan wordt aangepast. Het hoofdstelsel van het riool is nagenoeg vervangen en kan zeker 30 jaar mee. Met extra onderhoudsmaatregelen en waar nodig lokale reparaties is verdere vervanging voorlopig niet nodig. In het kader van klimaatadaptatie investeren we wel in het aanleggen van een hemelwaterriool en het afkoppelen van particuliere daken. “Op deze manier blijven de extra kosten beperkt. Net zoals bij een tegenvallende verbouwing in huis, moeten we wel sparen om de extra investering te kunnen doen. Dit betekent dat het project in totaal 5 in plaats van 4 jaar gaat duren, maar dan voldoet het wel aan de wensen van de inwoners. Overigens is dit wel onder het voorbehoud dat alle betrokken partijen gewoon door kunnen werken, wat in deze onzekere tijden zeker niet vanzelfsprekend is.”

Aansluitend worden de straten rond de ‘Rietveldwoningen’ in overleg met de Woningbouw ingericht. Het project wordt afgerond door vervolgens de aanrijroutes naar het buurtje ‘Rietveldwoningen’ opnieuw in te richten. Kees Oskam: “Kortom, we investeren tijd en geld om Reeuwijk Brug steeds mooier te maken.”

Werkzaamheden John Raedeckersingel

Op 6 mei worden de herinrichtingswerkzaamheden in de straat opgestart door de Bunnik Groep. De eerste werkzaamheden bestaan uit het inrichten van het werkterrein, afzettingen voorbereiden, keet plaatsen, stobben frezen ect.

Maandag 11 mei wordt de weg afgesloten in verband met het vervangen van de brug voor een duiker. Deze werkzaamheden gaan ongeveer 2 weken in beslag nemen. Na afronding wordt er gestart met het aanbrengen van een nieuw regenwaterriool en herinrichting van de straat.

Er wordt begonnen aan de kant van de Groen van Prinstererlaan richting Van Heuven Goedhartstraat. Doorlooptijd van de werkzaamheden door de Bunnik Groep zal ongeveer 4 maanden zijn. Bunnik Groep gaat op kort termijn planning en fasering van de hele straat verduidelijken. 

pdf Fasering van de John Raedeckersingel (PDF, 110.71 KB)

Fase 1 start op 25 mei 2020 en eindigt op 5 juni

Fase 2 start op 8 juni 2020 en eindigt op 19 juni

Fase 3 start op 22 juni 2020 en eindigt op 3 juli

Fase 4 start op 29 juni 2020 en eindigt op 10 juli

Bomenkap, waarom?

Voor de wijk Reeuwijk-Brug West staat een forse reconstructie gepland. Het gebied wordt opgehoogd door grond op te brengen, wegen en parkeervakken worden aangepast en er vinden werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen. Het graven, herinrichten, ophogen en rijden met zwaar materieel heeft negatieve effecten op de aanwezige bomen.

Kleine overlevingskans

De gemeente wil de bomen het liefst behouden, maar wel onder de voorwaarde dat ze nog aanzienlijke tijd gezond en veilig blijven en geen overlast veroorzaken. Extern adviesbureau Bomenwacht Nederland heeft de effecten van de werkzaamheden op de bomen onderzocht. Hieruit bleek dat de overlevingskans van de bomen klein is. Dit betekent dat we de bomen moeten kappen, ook bomen die het nu nog goed doen.

Effecten op korte en langere termijn

De ondergrond in Reeuwijk Brug bestaat uit klei, veen en fijn zand. Werkzaamheden, zoals graven, ophogen en rijden met zwaar materieel, leiden tot het samendrukken van de grond. Daardoor krijgen de wortels van bomen te veel water en te weinig zuurstof. Binnen 1 tot 5 jaar sterft de boom; grote takken breken uit de kroon, de stam breekt door of de boom valt met kluit en al om. Om dit te voorkomen en uw veiligheid te garanderen, kappen we deze bomen uit voorzorg. Een andere reden om te kappen, is wanneer nieuwe wegen en parkeervakken dwars over, of vlak langs bestaande bomen worden aangelegd. 

 

Planning

De herinrichting van de wijk vindt gefaseerd plaats. Deze fasering wordt ingegeven door de aanleg van een nieuw rioolstelsel en de urgentie om bepaalde straten aan te pakken. Met de fasering proberen we zo veel mogelijk per straat of groep van straten de wijk aan te pakken.

Vooruitlopend op de start van de gemeentelijke werkzaamheden vervangt Stedin het elektra- en gasnetwerk. Daarnaast gebruikt Rekam de herinrichting om een glasvezel netwerk in de wijk aan te leggen.

Volgens de globale planning worden in 2019 de omgeving van het winkelcentrum Buggehoofd, de John Raedeckersingel, de Anne Frankstraat en het doodlopende deel van de Bernadottestraat aangepakt. De exacte en gedetailleerde planning van de werkzaamheden wordt in samenspraak met aannemer Bunnikgroep opgesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met dhr. E. van Bijsterveld,  bereikbaar via telefoonnummer (0172) 522 522 of via e-mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl.

Voor actuele informatie over de lopende werkzaamheden kunt u contact opnemen met Bunnikgroep, dhr. Wijland. Hij is bereikbaar op 0172 – 552 200 of via e-mailadres reeuwijkbrugwest@bunnikgroep.nl.

Bijlagen:

pdf DO-RWB-W_Ontwerpmotivatie herinrichting_RWB-W (PDF, 313.71 KB) pdf DO-RWB-W_Nota van beantwoording (PDF, 380.83 KB)

Definitieve ontwerpen vastgesteld door het college 2018:

1. Van Bruchemwerf, Kennedysingel Zuid, Dorus Rijkerstraat Zuid, Rembrandtstraat West en Albert Schweitzerstraat West.

2. Van Heuven Goedhartstraat West, Dorus Rijkerstraat Noord, Anne Frankstraat Zuid, Kennedysingel Midden en Doormanstraat.

3. Kennedysingel Noord, Anne Frankstraat Noord, Tasmanstraat, Van der Veenstraat, Van  Staverenstraat Noord, Groen van Prinstererlaan West en Van Goghstraat Noord.

4. Rembrandtstraat Oost, Albert Schweitzerstraat Midden, Douwes Dekkerstraat, Van Beresteinstraat, Brederodestraat en Beijerenstraat. 

5. Beijerenstraat, Van Staverenstraat Zuid en Albert Schweitzerstraat Midden.  

6. Van Heuven Goedhartstraat Midden, Van Staverenstraat Midden, Bernadottestraat Noord en Winkelcentrum Westplein.

7. Van Staverenstraat Midden en Noord.

8. Bernadottestraat Zuid, Albert Schweitzerstraat Oost, Koningin Wilhelminahof en Koningin Wilhelminastraat Zuid.

9. Bernadottestraat Midden, Koningin Wilhelminastraat Noord, Jan van Hoofstraat Zuid, John Raedeckersingel Zuid, Van Heuven Goedhartstraat Oost, Plesmanstraat en Sonja Meijerpad.

10. Jan van Hoofstraat Midden, John Raedeckersingel Midden, Tasmanpad, Kamerlingh Onnesstraat en Van Goghstraat Midden.

11. Jan van Hoofstraat Noord, John Raedeckersingel Noord, Van Goghstraat Noord, Boerhaavestraat, Groen van Prinstererlaan Oost en Groenezoom.