Praat mee over wonen in Bodegraven-Reeuwijk

Publicatiedatum: 
10 sep 2020
Belangstellenden worden uitgenodigd om (digitaal) deel te nemen aan de discussiebijeenkomst over de woonvisie. Deze vindt plaats op woensdag 23 september van 19.30 tot 23.00 uur. De gemeenteraad zal (in kleine samenstelling) fysiek bijeenkomen. U kunt de discussie digitaal volgen, via meningspeilingen uw mening kenbaar maken en vragen stellen aan de raadsleden of de wethouder. Alle reacties leggen wij vast. Bij het opstellen van de woonvisie kijken wij naar de hoofdlijnen van de reacties.

Voor de woonvisie zijn in het afgelopen jaar 6 dorpsbijeenkomsten en twee gemeentebrede themabijeenkomsten georganiseerd. Op 16 maart zou een grote conferentie over de woonvisie plaatsvinden, maar door de coronacrisis kon deze niet doorgaan. De gemeenteraad heeft in mei een uitgebreide discussie gevoerd over de problemen op de woningmarkt. 

Discussiebijeenkomst

Op verzoek van de raad organiseren we een vervolgbijeenkomst om verder over de dilemma’s van het woonbeleid te spreken. Deze discussiebijeenkomst bestaat uit een aantal ronden, waarbij steeds enkele discussievragen aan raadsleden worden voorgelegd. De discussiebijeenkomst is ook (deels) een vervanging van de conferentie van 16 maart.

Graag nodigen wij u uit om (digitaal) deel te nemen aan de discussiebijeenkomst over de woonvisie. Deze vindt plaats op woensdag 23 september a.s. van 19.30 tot 23.00 uur. De gemeenteraad zal (in kleine samenstelling) fysiek bijeenkomen voor de bijeenkomst. U kunt de discussie digitaal volgen, via meningspeilingen uw mening kenbaar maken en vragen stellen aan de raadsleden of de wethouder. Alle reacties leggen wij vast. Bij het opstellen van de woonvisie kijken wij naar de hoofdlijnen van de reacties.

Om deel te nemen aan deze bijeenkomst stuurt u uiterlijk maandag 21 september een e-mail naar Team Wonen van de gemeente (wonen@bodegraven-reeuwijk.nl). U ontvangt dan kort voor de bijeenkomst een e-mail met inloggegevens en verder uitleg hoe u kunt deelnemen.